» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагласности ЈКП „Градска чистоћа” на Ценовник којим се утврђују цене услуга чишћења (уклањања) графита са Ценовником

Акти Града
2

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним школама у Београду

Акти Града
4

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (зона А), општина Стари град и Палилула, за Блок 4А2 и део Блока 7А2

Акти Града
6

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део Блока 63 између улица Нехруове, Јапанске и Европске, градска општина Нови Београд

Акти Града
7

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Милована Глишића, Вуковарске и Симићеве, градска општина Савски венац

Акти Града
8

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Алтина 2 у Земуну, за блокове 81Б и 82

Акти Града
9

Решење о изменама и допунама Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
10

План постављања привремених објеката – киоска на подручју градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
16

Решење о именовању директора Туристичке организације Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
16

Решење о именовању Општинског савета родитеља предшколских установа и основних школа Градске општине Палилула за школску 2023/24. годину

Акти градских општина Палилула
17

Решење о именовању Општинског савета родитеља средњих школа Градске општине Палилула за школску 2023/24. годину

Акти градских општина Палилула
18

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац за 2024. годину

Акти градских општина Лазаревац
18

Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац за 2024. годину о коришћењу средстава буџета Градске општине Лазаревац по основу субвенција

Акти градских општина Лазаревац
18

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период од 1. јануара до 31. марта 2024. године

Акти градских општина Лазаревац
18

Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за коришћење субвенција из средстава буџета Градске општине Лазаревац за период од 1. јануара до 31. марта 2024. године

Акти градских општина Лазаревац
19

Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Градске општине Лазаревац за период од 1. јануара до 31. марта 2024. године

Акти градских општина Лазаревац
19

Решење о престанку мандата председника Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
19

Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
19

Решење о именовању председника и Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
20

Решење о именовању члана Надзорног одбора Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
20

Решење о изменама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац