» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 41-2024, издат 2024-04-19
величина 197.14 Kb
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације православног гробља у Сурчину, градска општина Сурчин

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, градска општина Стари град, за Блок 35

Акти Града
3

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације за проширење депоније Термоелектране „Никола Тесла ‒ А”, градска општина Обреновац

Акти Града
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о привременом финансирању Градске општине Стари град за период јануар–март 2024. године

Акти градских општина Стари град
27

Решење о констатовању престанка функције члану Већа Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
27

Решење о констатовању престанка функције члану Већа Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
27

Решење о избору члана Већа Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
27

Решење о избору члана Већа Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
27

Решење о давању сагласности на Статут Установе културе – Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
28

Решење о разрешењу председника и члана Управног одбора Установе културе – Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
28

Решење о именовању вршиоца дужности председника и члана Управног одбора Установе културе – Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
28

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
29

Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда

Акти јавних предузећа и других организација