» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 41-2024, издат 2024-04-19
величина 197.14 Kb
1

Одлука о допуни Одлуке о комуналном реду

Акти Града
2

Одлука о изради плана генералне регулације за проширење депоније Термоелектране „Никола Тесла − А”, Градска општина Обреновац

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације за комплекс „Београдског вунарског комбината” између улица Вишњичке, Вука Врчевића и Железничке 1, градска општина Палилула

Акти Града
4

Одлука о изради плана детаљне регулације за део Блока 63 између улица: Нехруове, Јапанске и Европске, Градска општина Нови Београд

Акти Града
6

Одлука о изради плана детаљне регулације православног гробља у Сурчину, градска општина Сурчин

Акти Града
7

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације насеља „Алтина 2” у Земуну, за блокове 81Б и 82

Акти Града
8

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, градска општина Стари град, за Блок 35

Акти Града
10

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Установе социјалне заштите „Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју”

Акти Града
10

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд”

Акти Града
10

Решења о разрешењу и именовању школских одбора у поједним основним и средњим школама у Београду

Акти Града
14

Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању Градске општине Вождовац за период јануар–март 2024. године

Акти градских општина Вождовац
39

Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Установе Спортско-рекреативно образовни центар„Врачар” Београд – у ликвидацији за 2023. годину

Акти градских општина Врачар
39

Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Врачар” – у ликвидацији за 2023. годину

Акти градских општина Врачар
39

Програм унапређења социјалне заштите на територији градске општине Врачар у 2024. години

Акти градских општина Врачар
42

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар