» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о верификацији мандата одборнику у Скупштини града Београда изабраном на допунским изборима одржаним 13. октобра 2002. године

Акти Града
1

Одлука о одржавању чистоће

Акти Града
7

Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању

Акти Града
12

Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту

Акти Града
13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о разради мерила, начину обрачуна и уговарања накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
19

Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању привремених објеката за обављање мењачких послова на јавним површинама

Акти Града
19

Одлука о измени и допуни Одлуке о Градској управи

Акти Града
19

Одлука о припремању регулационог плана подруч ја између улица: Вишњичка, Миријевски булевар, Маријане Грегоран, Хусинских рудара, Лазе Стефановића, Партизански пут, Триглавска и Војводе Мицка

Акти Града
20

Одлука о припремању регулационог плана дела Жаркова уз Трговачку улицу

Акти Града
21

Одлука о припремању регулационог плана блока између улица: Мате Јерковића, Палисадске, Комовске и Беле воде у Жаркову

Акти Града
21

Одлука о припремању регулационог плана блока између улица: Тршћанске, Хаџи Мустафине, Велимира Рајића, Рифата Бурџевића, Шабачке и Ђевђелијске

Акти Града
22

Одлука о припремању регулационог плана за стамбено насеље „Трудбеник” у Вишњици

Акти Града
23

Одлука о припремању урбанистичког пројекта за изградњу комплекса зграда на локацији између Булевара мира и Чакорске улице, на грађевинској парцели 6-6 целине „Топчидерско брдо” у оквиру Регулационог плана просторне целине Дедиње

Акти Града
23

Одлука о припремању урбанистичког пројекта за изградњу објеката водоснабдевања на територији општине Палилула

Акти Града
24

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Чукарица

Акти Града
28

План парцелације за Блок 32А3 уз улицу Војводе Степе

Акти Града
29

Решење о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута ЈКП „Градске пијаце” Београд

Акти Града
30

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за стамбене услуге

Акти Града
30

Решење о давању сагласности на измену и допуну Статута Градског центра за физичку културу из Београда

Акти Града
30

Решење о именовању заменика градског јавног правобраниоца

Акти Града
30

Решење о разрешењу два члана Школског одбора основне школе „Браћа Барух”, Београд

Акти Града
30

Решење о разрешењу члана Школског одбора основне школе „Седам секретара Скоја”, Београд 762

Акти Града
30

Решење о разрешењу члана Школског одбора основне школе „Нови Београд” Београд

Акти Града
31

Решење о разрешењу члана Школског одбора основне школе „Иван Гундулић”, Београд

Акти Града
31

Решење о разрешењу члана Школског одбора основне школе „Раде Кончар”, Земун

Акти Града
31

Решење о разрешењу члана Школског одбора основне школе „Вук Караџић”, Београд

Акти Града
31

Решење о разрешењу члана Школског одбора основне школе „Дринка Павловић”, Београд

Акти Града
31

Решење о разрешењу члана Школског одбора основне школе „Павле Савић”, Београд

Акти Града
31

Решење о разрешењу члана Школског одбора основне школе„Рудовци”, Лазаревац – Рудовци

Акти Града
32

Решење о разрешењу три члана Школског одбора основне школе „Мића Стојковић”, Умчари

Акти Града
32

Решење о именовању члана Школског одбора основне школе „Седам секретара Скоја”, Београд 764

Акти Града
32

Решење о именовању члана Школског одбора основне школе „Нови Београд”, Београд

Акти Града
32

Решење о именовању члана Школског одбора основне школе „Иван Гундулић”, Београд

Акти Града
32

Решење о именовању члана Школског одбора основне школе „Раде Кончар”, Земун

Акти Града
32

Решење о именовању члана Школског одбора основне школе „Вук Караџић”, Београд

Акти Града
33

Решење о именовању члана Школског одбора основне школе „Дринка Павловић”, Београд

Акти Града
33

Решење о именовању члана Школског одбора основне школе „Павле Савић”, Београд

Акти Града
33

Решење о именовању члана Школског одбора основне школе „Рудовци”, Лазаревац – Рудовци

Акти Града
33

Решење о именовању три члана Школског одбора основне школе "Мића Стојковић", Умчари

Акти Града
33

Решење о именовању чланова Школског одбора основне школе „Вук Караџић”, Београд – Сремчица

Акти Града
33

Решење о именовању два члана Школског одбора основне школе „Браћа Барух”, Београд

Акти Града
34

Решења о разрешењу чланова школских одбора у једном броју средњих школа

Акти Града
35

Решења о именовању чланова школских одбора у једном броју средњих школа

Акти Града
37

Решење о утврђивању проширеног састава Градске изборне комисије града Београда

Акти Града
37

Закључак о припремању регулационог плана за део подручја централне зоне – Блок 11Б и делови блокова 9А и 11Ц у Новом Београду и Земуну

Акти Града
38

Решење о изменама Решења о утврђивању цена комуналних услуга ЈКСП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
38

Одлука о измени Одлуке Управног одбора ГСП „Београд” бр. 12325 од 28. октобра 2002. године

Акти јавних комуналних предузећа