» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Решење о утврђивању цена услуга у установама социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара град

Акти Града
1

Одлука о годишњем рачуну буџета општине Чукарица за 2002. годину

Акти градских општина Чукарица
3

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Барајево за 2003. годину

Акти градских општина Барајево
5

Одлука о завршном рачуну буџета општине Барајево за 2002. годину

Акти градских општина Барајево
6

Одлука о организацији Општинске управе општине Барајево

Акти градских општина Барајево
9

Одлука о оснивању и издавању билтена Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
9

Одлука о изменама Одлуке о грађевинском земљиш ту

Акти градских општина Барајево
9

Одлука о измени Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Акти градских општина Барајево
10

Одлука о изменама Одлуке о начину и поступку давања у закуп пословних зграда и пословних просторија чији је корисник општина Барајево

Акти градских општина Барајево
10

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању јавног предузећа за информисање „Барајево”

Акти градских општина Барајево
11

Одлука о изменама и допунама Одлуке о чистоћи

Акти градских општина Барајево
11

Правилник о платама лица која бира, поставља и именује Скупштина општине Барајево

Акти градских општина Барајево
13

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора ЈП за информисање „Барајево”

Акти градских општина Барајево
13

Решење о давању сагласности на Статут јавног предузећа за информисање „Барајево”

Акти градских општина Барајево
13

Закључак о субвенционисању цена услуга грејања за четири цивилна инвалида рата

Акти градских општина Барајево
13

Одлука о доношењу Регулационог плана комплекса „Тозино воће” у Младеновацу

Акти градских општина Младеновац
13

Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта комплекса „Робна кућа” у Младеновацу

Акти градских општина Младеновац
14

Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта на к. п. бр. 1780/3 КО Село Младеновац

Акти градских општина Младеновац
14

Одлука о проглашењу Одлуке о самодоприносу у месној заједници Марковац

Акти градских општина Младеновац
14

Одлука о проглашењу Одлуке о самодоприносу у месној заједници Велика Иванча

Акти градских општина Младеновац
14

Одлука о проглашењу Одлуке о самодоприносу у месној заједници Јагњило

Акти градских општина Младеновац
15

Одлука о проглашењу Одлуке о самодоприносу у месној заједници Мала Врбица

Акти градских општина Младеновац
15

Одлука о проглашењу Одлуке о самодоприносу за територију месне заједнице Село Младеновац

Акти градских општина Младеновац
15

Исправка Решења о давању сагласности на цене услуга ЈУП „Урбанистички завод Београда”

Исправкe
15

Исправка Плана за постављање привремених објеката на јавним површинама на територији општине Обреновац

Исправкe