» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 41-2024, издат 2024-04-19
величина 197.14 Kb
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда

Акти Града
1

Одлука о измени Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавногкомуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”

Акти Града
2

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Београда”

Акти Града
2

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Београда”

Акти Града
3

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајнопредузеће „Београд”

Акти Града
3

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”

Акти Града
3

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдски воз и метро” Београд

Акти Града
4

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдски воз и метро” Београд 3 Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора ЈКП „Београд-пут”

Акти Града
4

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Београд пут”

Акти Града
4

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Сава центар”

Акти Града
4

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Сава центар”

Акти Града
5

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Урбанистичког завода Београда ЈУП

Акти Града
5

Решење о именовању вршиоца дужности директора Урбанистичкогзавода Београда ЈУП

Акти Града
5

Решење о престанку функције заменика градског правобраниоцаГрада Београда

Акти Града
5

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Ветерина Београд” на Ценовник услуга зоохигијене које се финансирају из буџета Града Београда са Ценовником

Акти Града
6

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животнусредину Плана детаљне регулације за блок између улица: Поенкареове, Јована Авакумовића, Булевар деспота Стефана и Митрополита Петра, градска општина Палилула

Акти Града
8

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између Конављанске улице и Улице топчидерски венац и комплекса „Музеја историје Југославије”, градска општина Савски венац

Акти Града
9

Закључак о давању сагласности Туристичкој организацији Градске општине Сурчин на Одлуку са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
10

Исправка Решења о именовању два члана Школског одбора Трговачке школе Београд

Исправкe