» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

Акти Града
3

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивне гасне мреже у градској општини Гроцка – јужна зона

Акти градских општина Гроцка
4

Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
6

Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије Градске општине Младеновац у сталном саставу

Акти градских општина Младеновац
6

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац
7

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар„Обреновац” у Обреновцу о првој допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
7

Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа Сурчин за 2024. годину

Акти градских општина Сурчин
8

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Установи културе – Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
8

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
8

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд – (пречишћен текст)

Акти јавних предузећа и других организација