» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 41-2024, издат 2024-04-19
величина 197.14 Kb
1

Показатељ повећања потрошачких цена у фебруару 2024. године

Акти Града
1

Одлука о утврђивању садржаја и вредности финансијске помоћи за децу и породицу из буџета Градске општине Врaчар за 2024. годину

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о врсти, обиму и критеријумима за награђивање ученика и студената из буџета Градске општине Врачар за 2024. годину

Акти градских општина Врачар
3

Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Управе Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Управе Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о измени Решења о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Одлука о другој измени Одлуке о привременом финансирању Градске општине Земун за период јануар –март 2024. године

Акти градских општина Земун
22

Решење о утврђивању престанка рада на положају заменика начелника Управе Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
22

Решење о утврђивању престанка мандата Комисије за планове

Акти градских општина Лазаревац
23

Решење о образовању Комисије за планове

Акти градских општина Лазаревац
23

Решење о продужењу мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
24

Решење о продужењу мандата вршиоца дужности директора Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
24

Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
24

Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
24

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац за 2024. годину

Акти градских општина Лазаревац