» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о изменама Одлуке о привременом финансирању Града Београда за период јануар–март 2024. године

Акти Града
58

Oдлукa о усвајању Предлога пројектa јaвно-приватног партнерства у обављању комуналне делатностијавног градског превоза путника на делу радијалних-потезних линија на територији градске општине Палилула(потез 100) и градске општине Земун (потез 700) и делу линија са претежном дужином трасe на наведеним општинама, укључујући и градску општину Нови Београд

Акти Града
58

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању начина и процедуре планирања, спровођења поступка јавне набавке, праћења извршења уговора о јавној набавци и начина планирања и спровођења набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга

Акти Града
59

Решење о давању сагласности на Статут установе Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Акти Града
60

Решење о давању сагласности на Правилник о другој измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова установе Прихватилиште за децу Београда

Акти Града
60

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у установи Прихватилиште за одрасла и стара лица

Акти Града
60

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације ширег центра Сурчина (подручје између аутопутске обилазнице, канала Галовица и улица Трг Зорана Ђинђића, Браће Пухаловић, Барске и Вртларске), градска општина Сурчин

Акти Града
61

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Стратегије зелене инфраструктуре Града Београда

Акти Града