» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о изради плана детаљне регулације ширег центра Сурчина (подручје између аутопутске обилазнице, канала Галовица и улица: Трг Зорана Ђинђића, Браће Пухаловић, Барске и Вртларске, градска општина Сурчин

Акти Града
2

Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Поенкареове, Јована Авакумовића, Булевара деспота Стефана и Митрополита Петра, градска општина Палилула

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између улица: Птујске, Драгослава Срејовића и Оштрељске, градска општина Звездара

Акти Града
5

Одлука о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким и међународним такмичењима освојили награде

Акти градских општина Врачар
6

Одлука о усвајању Плана постављања башти у пешачкој зони Његошеве улице (од Улице краља Милана до Улице Светозара Марковића) на подручју градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о измени Одлуке о разрешењу и именовању председника, заменика председникa, чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о допуни Програма гасификације на делу територије градске општине Звездара – насеља Велики Мокри Луг, Мали Мокри Луг, Зелено брдо, Миријево и Звездарска шума

Акти градских општина Звездара
7

Одлука о измени Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Звездара у сталном саставу

Акти градских општина Звездара
8

Закључак о давању сагласности за брисање објекта бр. 1, начин коришћења – улица-део површине 123m2,објекат изграђен пре доношење прописа о изградњи објекта, који се налази на катастарској парцели бр. 1601/2 КО Јаково

Акти градских општина Сурчин
8

Закључак о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин о измени и допуни важећег ценовника Туристичке организације Градске општине Сурчин са Одлуком

Акти градских општина Сурчин