» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације „Ада Циганлија” за блок између Савске магистрале, Обреновачког пута, саобраћајнице С2 и комплекса МУП-а, градска општина Чукарица

Акти Града
2

План детаљне регулације за део стамбеног комплекса „Радничко насеље” у Железнику, градска општина Чукарица

Акти Града
17

Измене и допуне Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе − Град Београд − целина XX, општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац (насеља Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и Ритопек).

Акти Града
25

Одлука о координираном спровођењу избора за одборнике Скупштине Града Београда и одборнике скупштина градских општина града Београда, расписаних за 2. јун 2024. године

Акти Града
26

Одлука о обављању послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Палилула за 2023. годину

Акти градских општина Палилула
26

Одлука о усвајању допуне другог Програма гасификације Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
26

Одлука о измени Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Палилула у сталном саставу

Акти градских општина Палилула
27

Решење о другој измени и допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
27

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
27

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
28

Одлука о допуни Одлуке о спровођењу акције укључивања грађана у буџетски процес припреме грађанског буџета

Акти градских општина Стари град
30

Одлука о Измени и допунама Одлуке о додели награда и других јавних признања Градске општине Стари град 28 Одлука о измени Одлуке о покретању поступка израде плана развоја градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
30

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Г радске општине Стари град за 2023. годину

Акти градских општина Стари град
114

Решење о допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Стари град 114

Акти градских општина Стари град