» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Правилник о начину и поступку продаје станова физички инвалидном лицу и родитељу лица са хендикепом

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о давању на коришћ ење – закуп пијачног пословног простора ЈКП „Градске пијаце”

Акти Града
2

Закључак о приступању изради плана детаљне регулације дела централне зоне – Блока 16 у Новом Београду између улица: Ушће, Булевар Николе Тесле и Булевар Михајла Пупина

Акти Града
2

Показатељ раста цена на мало у јулу 2003. године 742

Акти Града
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи

Акти градских општина Врачар
4

Решење о разрешењу потпредседника Извршног одбора Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Решење о разрешењу члана Извршног одбора Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Решење о разрешењу члана Извршног одбора Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
5

Решење о разрешењу председника Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
5

Решење о разрешењу заменика председника Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
5

Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
5

Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
6

Решење о избору потпредседника Извршног одбора Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Решење о избору чланова Извршног одбора Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Решење о избору заменика секретара Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Решење о именовању члана Надзорног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
6

Решење о именовању председника Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
7

Решење о именовању заменика председника Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” –

Акти градских општина Врачар
7

Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину и поступку давања у закуп пословних зграда и пословних просторија чији је корисник општина Барајево

Акти градских општина Барајево
7

Решење о образовању Комисије за планове Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
8

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево за репрограм дуга месних заједница за утрошену електричну енергију

Акти градских општина Барајево
8

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „10. октобар” Барајево за плаћање цене воде на локалном водоводу Барајево – Витковица

Акти градских општина Барајево
8

Решење о утврђивању избора и потврђивању мандата одборника Скупштине општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
9

Решење о измени Решења о именовању Комисије за давање назива улицама, трговима и установама

Акти градских општина Лазаревац
9

Одлука о изменама Одлуке о оснивању ЈКП „Пијаце Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац
9

План детаљне регулације Техничке школе и дневног боравка за децу и омладину са посебним потребама у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
14

Решење о потврђивању Решења Извршног одбора Скупштине општине Младеновац о образовању Комисије за јавна признања

Акти градских општина Младеновац
14

Решење о образовању Комисије за јавна признања

Акти градских општина Младеновац
15

Измена Упутства о критеријумима и начину спровођ ења конкурса за постављање привремених објеката на јавним површинама на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
15

Закључак о измени Интервентних мера за заштиту најугроженијих грађана Обреновца

Акти градских општина Обреновац