» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Закључак о допуни Закључка о изради елабората о привременим правилима грађења

Акти Града
1

Конкурс за продају 1.000 станова изграђених према „Пројекту изградње 1.100 станова у Београду”

Акти Града
2

Пословник о раду Комисије за стамбена питања Извршног одбора Скупштине града Београда

Акти Града
3

Одлука о стицању, коришћењу и располагању становима општине Стари град

Акти градских општина Стари град
6

Одлука о одређивању урбанистичких планова и делова урбанистичких планова који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова

Акти градских општина Обреновац
7

Одлука о допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и сталних радних тела у Скупштини општине Обреновац и о платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Обреновац
7

Привремена правила грађења у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
11

Посебна привремена правила грађења за комплекс фудбалског стадиона и бензинске станице у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
12

Решење о измени Решења о избору чланова Изврш ног одбора Скупштине општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
12

Одлука којом се утврђује да одредба члана 59. став 5. Одлуке о општем уређењу града није у сагласности са законом

Акти Уставног суда Србије
13

Исправка Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинскокг земљишта

Исправкe