» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
0

План детаљне регулације за изградњу три стамбенопословна објекта и пословног објекта – самоуслуге на КП 1857/4, 1856/1, 1856/2, 1857/5 и 1862/4 КО Село Младеновац

Акти градских општина Младеновац
1

Закључак о приступању изради регулационог плана дела централне зоне – просторна целина уз Булевар краља Александра, Живка Давидовића, кружног пута, приступних саобраћајница Нова 1. и 2. и Устанич ке – подручје блокова Е10 и Е11 (део)

Акти Града
1

Показатељ раста цена на мало у августу 2003. године

Акти Града
1

Решење о избору потпредседника Скупштине општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
2

Решење о избору потпредседника Скупштине општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
2

Одлука о грађевинском земљишту

Акти градских општина Гроцка
6

Одлука о критеријумима утврђивања закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти градских општина Гроцка
11

Одлука о сахрањивању и гробљима

Акти градских општина Гроцка
13

Одлука о годишњем рачуну буџета општине Гроцка за 2002. годину

Акти градских општина Гроцка
17

Одлука о поверавању послова пројектовања, изградње и одржавања дистрибутивне гасоводне мреже и дугорочној испоруци природног гаса на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
17

Одлука о изменама и допунама Одлуке о повезивању Јавног предузећа за стамбене услуге општине Гроцка са јавним комуналним предузећем „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
18

Одлука о припремању плана детаљне регулације за гасификацију насеља Врчин општине Гроцка, са прикључ ним гасоводом и ГМРС Врчин са припадајућим МРС

Акти градских општина Гроцка
18

Одлука о одређивању органа за доношење одлука о изради урбанистичких планова

Акти градских општина Гроцка
19

Одлука о давању у закуп грађевинског земљишта

Акти градских општина Младеновац
22

Одлука о приступању изради локалног еколошког акционог плана

Акти градских општина Младеновац
22

Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену у одређеним делатностима и на одређеним пословима на територији општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац