» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације простора између улица: Цара Душана, саобраћајнице Т6, лесног одсека Дунава, Земунског гробља и границе Регулационог плана старог језгра Земуна – Прегревица, општина Земун, за Блок 10 између улица: Славонске, Прегревица, Бранка Пешића и Цара Душана

Акти Града
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради плана генералне регулације за насеље Барајево, градска општина Барајево

Акти Града
3

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради плана генералне регулације шинских система у Београду, са елементима детаљне разраде

Акти Града
5

Одлука о изради измена и допуна плана детаљне регулације за зону вишепородичног становања уз Нову кумодрашку улицу, градска општина Вождовац за урбанистичке целине А2 и Г

Акти Града
6

Одлука о изради плана детаљне регулације дела насеља Земун поље, западно од Троношке улице, између новог Новосадског пута и железничке пруге, градска општина Земун

Акти Града
8

Одлука о изради плана детаљне регулације за гасификацију насеља Беларица у Батајници, градска општина Земун

Акти Града
9

Одлука о изради плана детаљне регулације југоисточне привредне зоне насеља Угриновци, градска општина Земун

Акти Града
10

Одлука о изради плана детаљне регулације југозападне привредне зоне насеља Угриновци, градска општина Земун

Акти Града
12

Одлука о изради плана генералне регулације привредне зоне уз ауто-пут Е70, код насеља Угриновци,градска општина Земун

Акти Града
13

Одлука о изради плана детаљне регулације простора између Булевара хероја са Кошара, комплекса ССГ, Улице омладинских бригада и инфраструктурног појаса железничке пруге, градска општина Нови Београд

Акти Града
14

Одлука о изради плана детаљне регулације за део Блока 9А, између Булевара маршала Толбухина и улица Кларе Цеткин и Палмира Тољатија, градске општине Нови Београд и Земун

Акти Града
16

Измене и допуне плана детаљне регулације за подручје привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Београду,Земуну и Сурчину за комплекс „Змај”, ГО Земун

Акти Града
46

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица „Београдски парк”

Акти Града
47

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица „Београдски парк”

Акти Града