» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
3

Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда

Акти Града
7

Одлука о сталној манифестацији у области спорта од значаја за град

Акти Града
7

Одлука о подизању реплике споменика Милошу Обреновићу (Таковски устанак)

Акти Града
8

Правила Београдског сајма књига

Акти Града
9

План детаљне регулације подручја између улица Мате Јерковића, Палисадске, Комовске и Беле воде у Жаркову

Акти Града
19

Решење о избору др Милана Вујанића за члана Извршног одбора Скупштине града Београда

Акти Града
19

Решење о избору Владимира Марковића за члана Извршног одбора Скупштине града Београда

Акти Града
19

Решење о избору Љиљане Несторовић за члана Извршног одбора Скупштине града Београда

Акти Града
19

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП

Акти Града
19

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈКП за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
19

Решење о давању сагласности на одредбе Статута о изменама и допунама Статута Градског завода за вештачења

Акти Града
20

Решења о разрешењу чланова школских одбора у једном броју основних школа

Акти Града
22

Решења о именовању чланова школских одбора у једном броју основних школа

Акти Града
24

Решења о разрешењу чланова школских одбора у једном броју средњих школа

Акти Града
26

Решења о именовању чланова школских одбора у једном броју средњих школа

Акти Града
27

Решење о изменама Решења о распореду радног времена у Градској управи града Београда

Акти Града
27

Посебан колективни уговор за установе културе од значаја за град Београд

Акти Града
34

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца општине Звездара

Акти градских општина Звездара
34

Решење о давању сагласности на цене основних комуналних производа и услуга – воде и изношења смећа које плаћају непосредни корисници

Акти градских општина Обреновац
34

Исправка Привремених правила грађења у општини Обреновац

Исправкe