» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2023, издат 2023-11-20
величина 772.45 Kb
1

Правилник о изменама и допунама Правилника о дисциплинској одговорности запослених и постављених лица у Градској управи

Акти Града
1

Показатељ раста цена на мало у септембру 2003. године

Акти Града
1

Решење о разрешењу чланова Извршног одбора Скупштине општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
2

Решење о именовању чланова Извршног одбора Скупштине општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
2

Решење о разрешењу директора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
2

Решење о именовању в.д. директора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
2

Решење о разрешењу члана Управног одбора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
2

Решење о именовању председника Управног одбора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
2

Решење о именовању заменика председника Управног одбора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
3

Решење о именовању члана Управног одбора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
3

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Јавног предузећа Спортски и пословни центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
3

Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа Спортски и пословни центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
3

Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски и пословни центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
3

Решење о разрешењу члана Комисије за кадровска и административна питања

Акти градских општина Нови Београд
4

Решење о именовању члана Комисије за кадровска и административна питања

Акти градских општина Нови Београд
4

Решење о изменама и допунама Решења о разрешењу члана Општинске изборне комисије за избор одборника у Скупштину општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
4

Решење о изменама и допунама Решења о именовању члана Општинске изборне комисије за избор одборника у Скупштину општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
4

Решење о разрешењу Славице Ристић, заменика секретара СО Палилула

Акти градских општина Палилула
4

Решење о разрешењу Страхиње Секулића, јавног правобраниоца СО Палилула

Акти градских општина Палилула
5

Решење о разрешењу Нине Валчић, функције заменика јавног правобраниоца општине Палилула

Акти градских општина Палилула
5

Решење о именовању Нине Валчић за јавног правобраниоца општине Палилула

Акти градских општина Палилула
5

Решење о именовању Милене Рогић за заменика јавног правобраниоца општине Палилула

Акти градских општина Палилула
5

Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије општине Палилула

Акти градских општина Палилула
6

Правилник о стамбеним односима општине Раковица

Акти градских општина Раковица
15

Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве

Акти градских општина Раковица
16

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Чукарица за 2003. годину

Акти градских општина Чукарица
16

Решење о престанку мандата, због подношења оставке, одборнику прим. др Александру Тасковићу

Акти градских општина Чукарица
16

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Зеоке

Акти градских општина Лазаревац
17

Одлука о одређивању делова урбанистичких планова који нису у супротности са Законом о планирању и изградњи

Акти градских општина Младеновац
18

Одлука о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
21

Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радном времену у одређеним делатностима и на одређеним пословима на територији општине Младеновац

Исправкe