» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Одлука о додели Повеље Давиду Албахарију

Акти градских општина Земун
1

Одлука о додели Повеље Бранку Болановићу

Акти градских општина Земун
1

Одлука о додели Повеље Драгану Веселиновићу

Акти градских општина Земун
1

Одлука о додели Повеље Злати Малеш

Акти градских општина Земун
2

Одлука о додели Повеље Владимиру Марковићу и Драгутину Балабану

Акти градских општина Земун
2

Одлука о додели Повеље Јелки Нешковић

Акти градских општина Земун
2

Одлука о додели Повеље Земунској гимназији

Акти градских општина Земун
2

Одлука о додели Повеље пријатељства Швајцарској дирекцији за развој и сарадњу

Акти градских општина Земун
2

Одлука о додељи Специјалне награде у области људских права Основној школи „Сава Јовановић Сирогојно”

Акти градских општина Земун
3

Закључак о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Стари град

Акти градских општина Стари град
3

Решење о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Стари град Милисаву Крсмановићу

Акти градских општина Стари град
3

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца општине Стари град

Акти градских општина Стари град
3

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца општине Стари град

Акти градских општина Стари град
3

Одлука о одређивању урбанистичких планова и делова урбанистичких планова који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова

Акти градских општина Барајево
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на територији општине Барајево

Акти градских општина Барајево
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину и поступку давања у закуп пословних зграда и пословних просторија чији је корисник општина Барајево

Акти градских општина Барајево
5

Одлука о стипендирању студената и апсолвената

Акти градских општина Барајево
6

Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећ а за информисање „Барајево”

Акти градских општина Барајево
6

Привремена правила грађења у општини Барајево

Акти градских општина Барајево
12

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа за информисање „Барајево”

Акти градских општина Барајево
12

Решење о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије општине Барајево

Акти градских општина Барајево
13

Одлука о измени Статута Јавног предузећа за информисање „Барајево”

Акти градских општина Барајево
13

Решење о измени Решења о давању сагласности на цене комуналних услуга за испоруку воде, грејање и изношење смећа ЈПКП „Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
13

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје дела месне заједнице Крушевица – рејон Паљевито

Акти градских општина Лазаревац
14

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје дела месне заједнице Крушевица – рејон До

Акти градских општина Лазаревац
15

Одлука о грађевинском земљишту

Акти градских општина Обреновац
19

Одлука о накнади за уређивање грађевинског земљишта

Акти градских општина Обреновац
23

Одлука о допуни Одлуке о коришћењу пословног простора општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
23

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор који користи општина Обреновац

Акти градских општина Обреновац
24

Одлука о измени Одлуке о општинској управи општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
25

Измена привремених правила грађења у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
25

Правилник о привременим правилима грађења за снабдевање течним горивом и гасом на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
26

Правилник о посебним (привременим) правилима грађења за комплекс ТЕ „Никола Тесла” – А Уровци 886

Акти градских општина Обреновац
27

Прва допуна Плана за постављање привремених објеката на јавним површинама на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
27

План детаљне регулације за део Рвата код аутобуске станице

Акти градских општина Обреновац
34

Решење о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу за спровођење избора одборника Скупштине општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
35

План постављања надстрешница за аутобуска стајалишта на јавним површинама на територији општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
36

Одлука о утврђивању одлука Скупштине општине Сопот из области урбанизама и грађевине које остају на снази до доношења урбанистичког плана

Акти градских општина Сопот
36

Одлука о допуни Одлуке о грађевинском земљиш ту

Акти градских општина Сопот
36

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању грађевинског земљишта од општег интереса за општину Сопот

Акти градских општина Сопот
37

Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине за грађевинско земљиште

Акти градских општина Сопот
38

Одлука о трећој измени Одлуке о буyету општине Сопот за 2003. годину

Акти градских општина Сопот
38

Одлука о одређивању насељених места на територији општине Сопот у којима се врши одвожење смећа

Акти градских општина Сопот
38

Исправка Решења о давању сагласности на одредбе Статута о изменама и допунама Статута Градског завода за вештачења

Исправкe