» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Одлука о измени о допуни Одлуке о Градској управи

Акти Града
1

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Нови Београд

Акти Града
3

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Врачар

Акти Града
7

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Савски венац

Акти Града
10

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Вождовац

Акти Града
14

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Савски венац

Акти Града
15

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Палилула

Акти Града
16

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације Београда за 2002. годину

Акти Града
16

Решење о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Туристичке организације Београда за 2003. годину

Акти Града
16

Решења о разрешењу чланова школских одбора у једном броју основних школа

Акти Града
20

Решења о именовању чланова школских одбора у једном броју основних школа

Акти Града
23

Решења о разрешењу чланова школских одбора у једном броју средњих школа

Акти Града
24

Решења о именовању чланова школских одбора у једном броју средњих школа

Акти Града
25

Показатељ раста цена на мало у мају 2003. године

Акти Града
25

Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве

Акти градских општина Раковица
25

Одлука о грбу и стегу општине и насељеног места Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
26

Одлука о употреби и заштити грба и стега општине и насељеног места Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
28

Одлука о наградама општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
30

Одлука о Нацрту урбанистичког пројекта за проширење новог гробља, односно проширење старог гробља у насељеном месту Велики Црљени

Акти градских општина Лазаревац
30

Измене и допуне Плана за постављање привремених објеката у месним заједницама на територији општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
31

Решење о давању сагласности на План рада радних јединица и План прихода и расхода ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац за 2003. годину и на Предлог мера за побољшање активности и резултата пословања ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац у 2003. години 591

Акти градских општина Лазаревац