» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о грађевинском земљишту

Акти Града
6

Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
13

Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећ а за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Акти Града
14

Одлука о изменама Одлуке о примени корекције урбанистичких показатеља у оквиру намене дефинисане урбанистичким плановима на територији ГУП-а Београда

Акти Града
14

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Врачар

Акти Града
17

Правилник о привременим правилима грађења станица за снабдевање течним горивом

Акти Града
19

Решење о давању сагласности на Статут једночланог друштва са ограниченом одговорношћу „Београдска арена”

Акти Града
19

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју основних школа

Акти Града
20

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју средњих школа

Акти Града
22

Решење о избору два члана Извршног одбора Скупштине општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
22

Решење о утврђивању цена у делатности производње и дистрибуције воде ЈКСП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
22

Решење о образовању Комисије за планове

Акти градских општина Младеновац
23

Правилник о организацији, саставу и раду Суда части при Привредној комори Београда

Акти јавних комуналних предузећа
30

Исправка Одлуке о самодоприносу за територију МЗ „Велика Иванча”

Исправкe
30

Исправка Одлуке о самодоприносу за територију МЗ „Марковац”

Исправкe
30

Исправка Одлуке о самодоприносу за територију МЗ „Мала Врбица”

Исправкe
30

Исправка Одлуке о самодоприносу за територију МЗ „Јагњило”

Исправкe