» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти Града
2

Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти Града
2

Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти Града
2

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти Града
2

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти Града
3

Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за превенцију криминалитета

Акти градских општина Звездара
3

Решење о измени и допуни Решења о именовању чланова Управног одбора ЈП „Пословни простор Звездара” – представника оснивача

Акти градских општина Звездара
3

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије у сталном саставу општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Правилник о мерилима за вредновање значаја радног места, резултата рада и квалитета обављеног посла, о органу и поступку одлучивања, у решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица у општини Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
4

Решење о престанку мандата одборнику др Верици Живковић

Акти градских општина Чукарица
5

Решење о постављењу јавног правобраниоца општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
5

Решење о измени Решења о давању сагласности на цене комуналних услуга за испоруку воде, грејање и изношење смећа ЈПКП „Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
5

Одлука о другој измени Одлуке о буџету општине Сопот за 2003. годину

Акти градских општина Сопот
5

Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта за изградњу градског гасовода од ГМРС „Сопот” до МРС „Сопот” и МРС „Сопот”

Акти градских општина Сопот
6

Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта за изградњу градског гасовода од МРС „Сопот” до МРС „Неменикуће” и до МРС „Рогача” и МРС „Неменикуће” и МРС „Рогача”

Акти градских општина Сопот
7

Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта за изградњу градског гасовода од ГМРС „Сопот” до МРС „Поповић” и до МРС „Раља” и МРС „Поповић” и МРС „Раља”

Акти градских општина Сопот
7

Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта за изградњу градског гасовода од МРС „М. Пожаревац” и МРС „М. Пожаревац”

Акти градских општина Сопот
8

Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже у насељу Неменикуће

Акти градских општина Сопот
8

Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже у насељу Ђуринци

Акти градских општина Сопот
9

Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже у насељу Сопот

Акти градских општина Сопот
9

Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже у насељу Мали Пожаревац

Акти градских општина Сопот
10

Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже у насељу Раља

Акти градских општина Сопот
11

Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже у насељу Рогача

Акти градских општина Сопот
11

Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже у насељу Поповић

Акти градских општина Сопот
12

Исправка Појединачног колективног уговора Градског саобраћајног предузећа „Београд”

Исправкe
12

Исправка Појединачног колективног уговора ЈКП „Погребне услуге”

Исправкe
12

Исправка Одлуке о буџету општине Младеновац за 2003. годину

Исправкe