» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о употреби грба и заставе града Београда 645

Акти Града
3

Одлука о јавним паркиралиштима

Акти Града
5

Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда

Акти Града
6

Одлука о измени Одлуке о грађевинском земљиш ту

Акти Града
6

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Нови Београд

Акти Града
9

Измена и допуна Плана постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подруч је општине Земун

Акти Града
10

Правилник о привременим правилима грађења фиксне телекомуникационе мреже

Акти Града
12

Правилник о привременим правилима грађења мобилне телекомуникационе мреже

Акти Града
14

Правилник о привременим правилима грађења трансформаторских станица 10/0,4 кâ и електроенергетских водова 1 кâ и 10 кâ

Акти Града
15

Решење о разрешењу потпредседника Скупштине града Београда

Акти Града
15

Решење о разрешењу секретара Скупштине града Београда

Акти Града
16

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине града Београда

Акти Града
16

Решење о избору потпредседника Скупштине града Београда

Акти Града
16

Решење о постављењу секретара Скупштине града Београда

Акти Града
16

Решење о давању сагласности на Статут Библиотеке „Милутин Бојић” из Београда, ул. Илије Гарашанина бр. 5

Акти Града
16

Решење о давању сагласности на Статут Историјског архива Београда из Новог Београда, ул. Палмира Тољатија бр. 1

Акти Града
16

Решење о измени Решења о оснивању Јавног предузећа „Сава Центар” као јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град

Акти Града
17

Акт о урбанистичким условима са закључком о верификацији урбанистичко-техничких услова – корекција урбанистичких показатеља за изградњу стамбеног објекта са пословањем у приземљу и подземном гаражом у улици Олге Алкалај бр. 2а, на деловима кат. парцела 15877/2 и 15878/3 КО Звездара

Акти Града
19

Показатељ раста цена на мало у јуну 2003. године 663

Акти Града
19

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Палилула за 2003. годину

Акти градских општина Палилула
21

Одлука о укидању месних заједница на територији општине Палилула

Акти градских општина Палилула
22

Одлука о оснивању и утврђивању подручја, организацији и начину финансирања месних заједница на територији општине Палилула

Акти градских општина Палилула
27

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Савски венац за 2003. годину

Акти градских општина Савски венац
29

Одлука о установљењу јавних признања општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
29

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама лица која бира, именује и поставља Скупштина општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
30

Решење о измени Решења о утврђивању цена у делатности производње и дистрибуције воде ЈКСП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
30

Одлука о грађевинском земљишту

Акти градских општина Лазаревац
34

Одлука о одређивању делова урбанистичких планова који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова

Акти градских општина Лазаревац
36

Одлука о додели награда општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
36

Правилник о привременим правилима грађења у општини Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
40

Решење о образовању Комисије за планове

Акти градских општина Лазаревац
40

Одлука о јавним признањима општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
41

План постављања јавних телефонских говорница на јавним површинама у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац