» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

План детаљне регулације дела централне зоне – просторна целина подручја Аутокоманде, општина Вождовац

Акти Града
18

Решење о изменама и допунама Решења о образовању Савета за унапређење положаја младих без квалификација

Акти Града
18

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Мајданска Чукарица, Васе Стајића, Паштровићеве и Високе, општина Чукарица

Акти Града
19

Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Вождовац
19

Одлука о измени Одлуке о оснивању хуманитарног фонда „Вождовац"

Акти градских општина Вождовац
19

Одлука о измени Правила хуманитарног фонда „Вождовац"

Акти градских општина Вождовац
20

Одлука о избору пројеката невладиних организација, које се финансирају из буџета градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
21

Решење о разрешењу чланова сталних радних тела Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
21

Решење о избору чланова сталних радних тела Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
21

Одлука о критеријумима за расподелу станова солидарности запосленим лицима у органима општине и Општинској управи градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
22

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији органа градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
22

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
23

Одлука о установљењу јавног признања „Повеља мајци"

Акти градских општина Земун
23

Одлука о начину коришћења станова у државној својини на којима градска општина Нови Београд има право коришћења и располагања

Акти градских општина Нови Београд
25

у Новом Београду

Акти градских општина Нови Београд
26

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о измени Одлуке о јавном правобранилаштву

Акти градских општина Нови Београд
27

Решење о разрешењу заменика општинског јавног правобраниоца

Акти градских општина Нови Београд
27

Измене и допуне Плана за постављање привремених објеката на јавним површинама у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
27

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за проширење гробља у насељеном месту Шопић, градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
28

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу улице Милана Којића, између улице Светог Саве и улице Краља Петра

Акти градских општина Лазаревац
28

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за проширење и уређење гробља у Лукавици 28

Акти градских општина Лазаревац
29

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације центра Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
29

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за проширење и уређење гробља у Стубици

Акти градских општина Лазаревац