» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

План детаљне регулације просторне целине Косанч ићев венац

Акти Града
52

Решење о посебном режиму саобраћаја на подруч ју града Београда у периоду од 15. новембра 2007. до 15. марта 2008. године (у зимским условима)

Акти Града
53

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Лазаревац за 2007. годину

Акти градских општина Лазаревац
54

Одлука о снабдевању топлотном енергијом у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
57

Одлука о постављању скулптуре „Парадигма”

Акти градских општина Лазаревац
57

Решење о давању сагласности ДП „Инос сировина”, Лазаревац да може у по словном имену користити име „Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
57

Одлука о другој измени Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2007. годину

Акти градских општина Обреновац
60

Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
61

Одлука о допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и платама лица које бира, именује и поставља Скупштина градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
61

Одлука о измени Одлуке о месним заједницама

Акти градских општина Обреновац
61

Решење о измени Решења о допуни Решења о избору чланова Општинског већа градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
61

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
62

Решење о именовању директора Јавног радиодифузног предузећа „Радио Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
62

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
62

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Топловод”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
62

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
62

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Фонда за заштиту животне средине општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
63

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Фонда за заштиту животне средине општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
63

Правилник о величини, изгледу и другим условима за постављање башта угоститељских објеката на јавним површинама на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац