» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Решење о утврђивању престанка функције члану Извршног одбора Скупштине града Београда Милошу Алигрудићу

Акти Града
1

Решење о утврђивању престанка функције члану Извршног одбора Скупштине града Београда Ненаду Коматини

Акти Града
1

Решење о утврђивању престанка функције члану Извршног одбора Скупштине града Београда Томиславу Богетићу

Акти Града
1

Решење о измени Решења о највишем нивоу цена превоза путника у градском и приградском саобраћају

Акти Града
2

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Земун изабраним на допунским изборима 29. јуна 2003. године

Акти градских општина Земун
2

Одлука о одржавању чистоће у посебним насељеним местима општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
5

Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
6

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца општине Земун

Акти градских општина Земун
6

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца општине Земун

Акти градских општина Земун
6

Решење о разрешењу чланова Издавачког савета „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
6

Решење о избору председника и чланова Издавач ког савета „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
6

Решење о разрешењу чланова Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту

Акти градских општина Земун
7

Решење о избору чланова Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту

Акти градских општина Земун
7

Решење о избору чланова Савета за буџет и финансије

Акти градских општина Земун
7

Решење о избору члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине

Акти градских општина Земун
7

Решење о избору члана Комисије за доделу признања општине

Акти градских општина Земун
7

Решење о избору члана Комисије за међуопштинску и међународну сарадњу

Акти градских општина Земун
7

Решење о избору члана Комисије за образовање, културу и физичку културу

Акти градских општина Земун
8

Решење о избору члана Комисије СО Земун за споменике и називе тргова и улица

Акти градских општина Земун
8

Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине Раковица

Акти градских општина Раковица
8

Одлука о установљењу захвалнице општине Раковица

Акти градских општина Раковица
9

Решење о именовању директора ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
9

Решење о давању сагласности на програм ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
9

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга на сезонским привременим објектима на подруч ју општине Раковица, којим управља ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
9

Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању закупнине за пословни простор чији је корисник општина Раковица

Акти градских општина Раковица
10

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину и поступку давања у закуп и одређивања закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник општина Стари град

Акти градских општина Стари град
10

Одлука о изменама и допунама Одлуке о стицању, коришћењу и располагању становима општине Стари град

Акти градских општина Стари град
11

Решење о утврђивању цена у делатности услуга изношења смећа ЈКСП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
11

Урбанистички пројекат санације и проширења депоније чврстог комуналног отпада у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац