» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног предузећа „Београдска тврђава” са Ценовником

Акти Града
6

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана генералне регулације за део територије општине Раковица „Јелезовац” – „Сунчани брег”

Акти Града
7

Решење о утврђивању престанка мандата одборника

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о разрешењу члана Општинског већа општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о избору члана Општинског већа општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
8

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Вождовац за 2007. годину

Акти градских општина Вождовац
11

Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи

Акти градских општина Звездара
12

Одлука о измени Пословника Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
12

Одлука о измени Одлуке о избору чланова Општинског већа

Акти градских општина Звездара
13

Одлука о измени Одлуке о држању домаћих животиња на територији градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
13

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
13

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
13

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа за физичку културу Спортски центар „Звездара”

Акти градских општина Звездара
14

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
14

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
14

Закључак о исправци грешке у Решењу о именовању Изборне комисије градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
15

Одлука о првом допунском буџету градске општине Нови Београд за 2007. годину

Акти градских општина Нови Београд
20

Решење о давању сагласности на Одлуку УО ЈП за културу и информисање „Барајево”, Барајево о промени претежне делатности са Одлуком

Акти градских општина Барајево
21

Решење о промени назива постојећих улица и утврђивању назива нових улица у насељеном месту Мислођин (засеоку Кованчина) на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
21

Решење о ангажовању Мирослава Блажића у Општинском већу као волонтера

Акти градских општина Обреновац
21

Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању месних заједница на подручју градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
22

Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Савета месних заједница на подручју градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
22

План детаљне регулације дела радне зоне Сурчин – Добановци за подручје између регионалног пута Р267 и канала Галовица у Добановцима, општина Сурчин

Акти градских општина Сурчин
38

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и члана Управног одбора Јавног предузећа „Аграр Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
39

Исправка Решења о измени Решења о именовању Надзорног одбора Фонда за заштиту животне средине општине Обреновац

Исправкe
39

Исправка Решења о давању назива улицама на подручју Месне заједнице Манић

Исправкe