» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Решење о утврђивању престанка функције члана Градског већа града Београда

Акти Града
1

Решење о избору члана Градског већа града Београда

Акти Града
1

Одлука о буџету града Београда за 2008. годину

Акти Града
16

Одлука о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2008. години

Акти Града
19

Одлука о локалним административним таксама

Акти Града
22

Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда

Акти Града
28

Одлука о измени и допуни Одлуке о боравишној такси

Акти Града
28

Одлука о измени и допуни Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине

Акти Града
28

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења Град Београд

Акти Града
29

Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду

Акти Града
40

Одлука о подизању спомен-обележја гардијским бригадистима и пацијентима КБЦ „Др Драгиша Мишовић"

Акти Града
40

Одлука о подизању спомен-обележја Ђакону Авакуму у Београду

Акти Града
40

Решење о стављању под заштиту природног добра „Авала"

Акти Града
44

Решење о стављању под заштиту природног добра „Пионирски парк"

Акти Града
46

Решење о стављању под заштиту природног добра „Академски парк"

Акти Града
48

Решење о разрешењу члана Градске изборне комисије

Акти Града
48

Решење о именовању члана Градске изборне комисије

Акти Града
48

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈКП за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис", Београд

Акти Града
48

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Завода за здравствену заштиту студената, Београд

Акти Града
48

Решење о давању сагласности на Статут Позоришта лутака „Пинокио" из Београда

Акти Града
49

Ценовник услуга организационих јединица Градске управе

Акти Града
50

Исправка Решења о именовању члана Школског одбора Основне музичке школе „Владимир Ђорђевић", Београд

Исправкe