» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о изради плана детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом Београду

Акти Града
2

Одлука о изради плана детаљне регулације насеља Савска и Језерска тераса, општина Чукарица

Акти Града
2

Одлука о изради плана детаљне регулације за комерцијалну зону западно од Ибарске магистрале (од петље на Лабудовом брду до петље са кружним путем), општина Чукарица

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације насеља Крњача, општина Палилула

Акти Града
4

Одлука о изради плана детаљне регулације за насеље Бусије, општина Земун

Акти Града
5

Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Паунове, Радомира Марковића и Булевара ослобођења, општина Вождовац

Акти Града
6

План детаљне регулације дела централне зоне Новог Београда – део Блока 16, између улица: Ушће, Булевар Николе Тесле и јавне зелене површине уз Булевар Михаила Пупина

Акти Града
19

Програм уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2008. годину

Акти Града
37

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју основних школа на територији града Београда

Акти Града
40

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју средњих школа на територији града Београда

Акти Града
42

Правилник о измени Правнилника о нормативима и стандардима за обављање послова и делатности у установама у којима се остварују права из социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара град Београд

Акти Града
43

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме право коришћења има општина Врачар

Акти градских општина Врачар
43

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
43

Решење о именовању члана Надзорног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар