» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Вождовац за 2007. годину

Акти градских општина Вождовац
2

Одлука о буџету општине Вождовац за 2008. годину

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о измени Решења о избору савета месних заједница са територије општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Одлука о буџету градске општине Врачар за 2008. годину

Акти градских општина Врачар
18

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Врачар

Акти градских општина Врачар
19

Решење о разрешењу заменика начелника Општинске управе

Акти градских општина Врачар
19

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе

Акти градских општина Врачар
19

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Звездара за 2007. годину

Акти градских општина Звездара
25

Одлука о буџету градске општине Звездара за 2008. годину

Акти градских општина Звездара
31

Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Звездара

Акти градских општина Звездара
32

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Раковица за 2007. годину

Акти градских општина Раковица
35

Одлука о буџету општине Раковица за 2008. годину

Акти градских општина Раковица
39

Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Раковица и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Раковица
40

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Пословни центар – Раковица” за 2007. годину

Акти градских општина Раковица
40

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Пословни центар – Раковица” за 2008. годину

Акти градских општина Раковица
40

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Стари град за 2007. годину

Акти градских општина Стари град
42

Одлука о буџету градске општине Стари град за 2008. годину

Акти градских општина Стари град
47

Решење о изменама и допунама Решења о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник општина Стари град

Акти градских општина Стари град
48

Решење о разрешењу Светлане Станковић функције заменика јавног правобраниоца градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
48

Решење о престанку функције председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
48

Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
48

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић” – 48

Акти градских општина Стари град
49

Решење о давању сагласности на програм пословања Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
49

Одлука о буџету општине Чукарица за 2008. годину

Акти градских општина Чукарица
54

Одлука о буџету општине Младеновац за 2008. годину

Акти градских општина Младеновац
61

Одлука о начину финансирања пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова из буџета општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
64

Одлука о приступању изради пројекта унапређења и легализације ромских неформалних насеља

Акти градских општина Младеновац
64

Одлука о допунама Одлуке о јавним признањима општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
65

Одлука о измени Одлуке о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање забавних игара и игара на срећу на територији општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
65

Одлука о изменама и допунама Одлуке о установљењу општинске стипендије за студенте

Акти градских општина Младеновац
66

Одлука о припремању плана детаљне регулације за блок између улица Краља Петра И, Николе Пашића, Космајске и Љубе Чикића у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
66

Решење о образовању Хералдичке комисије

Акти градских општина Младеновац
67

Решење о разрешењу чланова Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Младеновац
67

Решење о именовању чланова Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Младеновац
67

Решење о измени Решења о промени назива улица у селу Ковачевац

Акти градских општина Младеновац
67

Решење о престанку функције члана Општинског већа градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
67

Решење о избору члана Општинског већа градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
68

Одлука о трећој измени Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2007. годину

Акти градских општина Обреновац
69

Одлука о буџету градске општине Обреновац за 2008. годину

Акти градских општина Обреновац
75

Одлука о допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и платама лица које бира, именује и поставља Скупштина градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
75

Одлука о измени Одлуке о оређивању јавног грађевинског земљишта на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
75

Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
76

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу за спровођење избора одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
77

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног радиодифузног предузећа Радио Обреновац у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
77

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
77

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2007. годину

Акти градских општина Сопот
78

Одлука о буџету градске општине Сопот за 2008. годину

Акти градских општина Сопот
81

Одлука о изменама и допунама Одлуке о улицама, локалним и некатегорисаним путевима

Акти градских општина Сопот