» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о условима и начину располагања становима изграђеним према Пројекту изградње 1.100 станова у Београду

Акти Града
5

Закључак о исправци Закључка о приступању изради елабората „Студија могућности примене урбанистич ких планова у целини или деловима који се примењују у складу са Законом о планирању и изградњи” 725

Акти Града
6

Одлука о верификацији мандата одборника у Скупштини општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
6

Одлука о промени Одлуке о организацији и раду органа општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
6

Одлука о грбу и застави општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
7

Одлука о употреби и заштити грба и заставе општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
9

Решење о допуни Решења о утврђивању цена у делатности производње и дистрибуције воде ЈКСП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
9

Одлука о привременим правилима грађења објеката грађана и грађанско-правних лица на подручју општине Сопот

Акти градских општина Сопот
12

Одлука о грађевинском земљишту

Акти градских општина Сопот
16

Одлука о одређивању грађевинског земљишта од општег интереса за општину Сопот

Акти градских општина Сопот
18

Одлука о измени Одлуке Управног одбора ГСП „Београд” бр. 12325 од 28. октобра 2002. године – 738

Акти јавних комуналних предузећа