» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис” за паркирање возила и пренос непрописно паркираних возила са Одлуком

Акти Града
2

Решење о утврђивању цена ауто-такси превоза путника на територији града Београда

Акти Града
3

Колективни уговор о измени Колективног уговора код послодавца Дирекције за грађевинско земљиш те и изградњу Београда ЈП

Акти Града
3

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
4

Решење о избору председника општине Гроцка – 4

Акти градских општина Гроцка
4

Решење о разрешењу секретара Скупштине општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
5

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
5

Решење о разрешењу начелника Општинске управе општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
5

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
5

Решење о разрешењу чланова Општинског већа општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
5

Привремени пословник Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
14

Решење о избору председника градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
14

Решење о давању сагласности на именовање заменика председника градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
14

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
14

Решење о избору чланова Општинског већа градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
14

Решење о постављењу начелника Општинске управе градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот