» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Правилник о критеријумима и мерилима за одређ ивање висине накнаде за издавање лиценце за обављање енергетских делатности

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Центру за културу и образовање Раковица из Београду, Мишка Крањца 7

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Продајне галерије „Београд” из Београда, Косанч ићев венац 19

Акти Града
2

Показатељ раста цена на мало у јуну 2008. године 2

Акти Града
3

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Одлука о избору председника градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Одлука о давању сагласности на именовање заменика председника градске општине Звездара – 3

Акти градских општина Звездара
3

Решење о именовању заменика председника градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Одлука о избору чланова Општинског већа

Акти градских општина Звездара
4

Решење о разрешењу секретара Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Решење о разрешењу начелника Општинске управе градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Решење о постављењу начелника Општинске управе градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Решење о разрешењу заменика начелника Општинске управе градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
5

Решење о разрешењу јавног правобраниоца градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
5

Решење о постављењу јавног правобраниоца градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
5

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
5

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
5

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
5

Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
6

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
6

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
6

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног предузећа за физичку културу Спортски центар „Звездара”

Акти градских општина Звездара
6

Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа за физичку културу Спортски центар „Звездара”

Акти градских општина Звездара
7

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за физичку културу Спортски центар „Звездара”

Акти градских општина Звездара
7

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за физичку културу Спортски центар „Звездара”

Акти градских општина Звездара
7

Решење о разрешењу директора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
7

Решење о именовању директора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
7

Решење о разрешењу Управног одбора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
8

Решење о именовању Управног одбора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
8

Решење о разрешењу Надзорног одбора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
8

Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
8

Одлука о потврђивању мандата одборника изабраних у Скупштину градске општине Савски венац 8

Акти градских општина Савски венац
9

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији и раду органа градске општине Савски венац 9

Акти градских општина Савски венац
12

Привремени пословник Скупштине градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
22

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
23

Решење о престанку функције председника градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
23

Решење о избору председника градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
23

Решење о престанку функције заменика председника градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
23

Решење о именовању заменика председника градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
24

Решење о давању сагласности на именовање заменика председника градске општине Стари град 24

Акти градских општина Стари град
24

Решење о престанку функције секретара Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
24

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
24

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
25

Решење о престанку функције Општинском већу градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
25

Решење о избору чланова Општинског већа градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
25

Решење о престанку функције начелника Општинске управе градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
25

Решење о постављењу начелника Општинске управе градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
26

Решење о престанку функције заменика начелника Општинске управе градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
26

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
26

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
26

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
27

Решење о постављењу директора Јавног предузећ а Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
27

Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
27

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
27

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
28

Решење о постављењу директора Јавног предузећ а за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
28

Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
28

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
28

Решење о образовању Мандатне комисије за потврђ ивање мандата одборника Скупштине општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
29

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Чукарица изабраних на изборима одржаним 11. маја 2008. године

Акти градских општина Чукарица
29

Решење о избору председника градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
29

Решење о давању сагласности на именовање заменика председника градске општине Чукарица – 29

Акти градских општина Чукарица
30

Решење о именовању заменика председника градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
30

Решење о избору чланова Општинског већа градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
30

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
30

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
30

Решење о постављењу начелника Општинске управе градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
30

Решење о разрешењу заменика начелника Општинске управе градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
31

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
31

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица – ЈП” – 31

Акти градских општина Чукарица
31

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица – ЈП” – 31

Акти градских општина Чукарица
31

Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица – ЈП”

Акти градских општина Чукарица
31

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица – ЈП”

Акти градских општина Чукарица
32

Решење о разрешењу директора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
32

Решење о постављењу директора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
32

Решење о именовању Надзорног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
32

Решење о разрешењу директора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
32

Решење о постављењу директора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
32

Решење о именовању Управног одбора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
33

Решење о именовању Надзорног одбора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
33

Одлука о додели награда општине Лазаревац – 33

Акти градских општина Лазаревац
33

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац