» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака Белеф центра из Београда, Масарикова 5

Акти Града
1

Решење о давању сагласности Градском саобраћајном предузећу „Београд" на Одлуку о ценама превоза путника у градском и приградском саобраћају са Ценовником

Акти Града
3

Решење о давању сагласности Саобраћајном предузећ у „Ласта" на Ценовник о накнадама за превоз путника и пртљага на градским и приградским линијама на подручју Београда

Акти Града
6

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Решење о разрешењу председника градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Решење о разрешењу заменика председника градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Решење о разрешењу чланова Општинског већа градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Решење о разрешењу секретара Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Решење о разрешењу чланова сталних радних тела Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Решење о избору председника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
9

Решење о избору председника градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
9

Решење о избору заменице председника градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
9

Решење о избору чланова Општинског већа градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
9

Решење о избору чланова Комисије за прописе, управу и административно-мандатна питања

Акти градских општина Врачар
9

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Врачар за 2007. годину

Акти градских општина Врачар
19

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Врачар за 2008. годину

Акти градских општина Врачар
23

Решење о разрешњу директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар"

Акти градских општина Врачар
23

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар"

Акти градских општина Врачар
23

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
24

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Палилула за 2007. годину

Акти градских општина Палилула
33

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Сопот за 2007. годину

Акти градских општина Сопот
36

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2008. годину

Акти градских општина Сопот
37

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању насељених места на територији општине Сопот у којима се врши одвожење смећа

Акти градских општина Сопот
37

План општег уређења „Индустријска зона 1" у насељу Поповић

Акти градских општина Сопот