» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини града Београда

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Центру за културу Младеновац из Младеновца, Војводе Путника 7

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дирекције ФЕСТ-а из Београда, ул. Мајке Јевросиме 20

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Позоришта „Бошко Буха" из Београда, Трг Републике 3

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Библиотеци „Влада Аксентијевић" из Обреновца, ул. Милош а Обреновића 182

Акти Града
3

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета градске општине Обреновац за 2007. годину 3

Акти градских општина Обреновац
8

Одлука о трећој измени Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2008. годину

Акти градских општина Обреновац
11

Решење о давању сагласности председнику градске општине за поверавање изабраним члановима Општинског већа задужења и послова по областима из изворног делокруга општине – Општинског већа

Акти градских општина Обреновац
11

Решење о поверавању изабраним члановима Општинског већа задужења и послова по областима из изворног делокруга општине – Општинског већа 11

Акти градских општина Обреновац
12

Решење о разрешењу јавног правобраниоца градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
12

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
12

Решење о именовању јавног правобраниоца градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
12

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
13

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор" Обреновац

Акти градских општина Обреновац
13

Решење о разрешењу Управног одбора Фонда за заштиту животне средине општине Обреновац 13

Акти градских општина Обреновац
13

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац" из Обреновца 13

Акти градских општина Обреновац
13

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Обреновац

Акти градских општина Обреновац
14

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод" Обреновац

Акти градских општина Обреновац
14

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис" Обреновац 14

Акти градских општина Обреновац
14

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац" у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
14

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног радиодифузног предузећа „Радио Обреновац" у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
15

Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
15

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор" Обреновац

Акти градских општина Обреновац
15

Решење о именовању Управног одбора Фонда за заштиту животне средине општине Обреновац 15

Акти градских општина Обреновац
16

Решење о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац" из Обреновца 16

Акти градских општина Обреновац
16

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Обреновац

Акти градских општина Обреновац
16

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод" Обреновац

Акти градских општина Обреновац
17

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис" Обреновац 17

Акти градских општина Обреновац
17

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац" у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
17

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног радиодифузног предузећа „Радио Обреновац" у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
18

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
18

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор" Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Решење о разрешењу Надзорног одбора Фонда за заштиту животне средине општине Обреновац 18

Акти градских општина Обреновац
18

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац" из Обреновца 18

Акти градских општина Обреновац
19

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Обреновац

Акти градских општина Обреновац
19

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод" Обреновац

Акти градских општина Обреновац
19

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис" Обреновац

Акти градских општина Обреновац
19

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац" у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
20

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног радиодифузног предузећа „Радио Обреновац" у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
20

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
20

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор" Обреновац

Акти градских општина Обреновац
20

Решење о именовању Надзорног одбора Фонда за заштиту животне средине општине Обреновац 20

Акти градских општина Обреновац
21

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац" из Обреновца 21

Акти градских општина Обреновац
21

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Обреновац

Акти градских општина Обреновац
21

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод" Обреновац

Акти градских општина Обреновац
22

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис" Обреновац

Акти градских општина Обреновац
22

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац" у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
22

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног радиодифузног предузећа „Радио Обреновац" у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
22

Решење о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац" из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
23

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац" из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
23

Решење о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис" Обреновац – 23

Акти градских општина Обреновац
23

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис" Обреновац – 23

Акти градских општина Обреновац
23

Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац" у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
23

Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод" Обреновац

Акти градских општина Обреновац
24

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о допуни Ценовника основних комуналних производа и услуга које плаћају непосредни корисници Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Обреновац са Одлуком и пречишћеним текстом Ценовника

Акти градских општина Обреновац
25

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
26

Решење о избору председника градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
26

Решење о давању сагласности на именовање заменика председника градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
26

Решење о избору чланова Општинског већа градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
26

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
27

Решење о избору чланова Комисије за административна и мандатна питања градске општине Сурчин – 27

Акти градских општина Сурчин
27

Решење о избору чланова Комисије за прописе градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин