» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о избору председника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Решење о разрешењу секретара Скупштине града Београда

Акти Града
1

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине града Београда

Акти Града
1

Решење о постављењу секретара Скупштине града Београда

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Библиотеци „Димитрије Туцовић” из Лазаревца, Хиландарска 2

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Центра за културу Лазаревац из Лазаревца, Хиландарска 2 – 2

Акти Града
2

Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
2

Одлука о верификацији мандата одборника Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника

Акти градских општина Вождовац
3

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника

Акти градских општина Вождовац
3

Одлука о завршном рачуну буџета општине Вождовац за 2007. годину

Акти градских општина Вождовац
8

Решње о избору председника општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о давању сагласности на разрешење заменика председника општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о разрешењу заменика председника општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о давању сагласности на Решење о именовању земеника председника општине Вождовац 8

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о именовању заменика председника општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
8

Привремени пословник о раду Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
17

Решење о разрешењу секретара Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
17

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
17

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
18

Решење о избору чланова Општинског већа општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
18

Решење о разрешењу чланова Општинског већа општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
18

Решење о разрешењу начелника Општинске управе општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
18

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
18

Решење о разрешењу заменика начелника Општинске управе општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
18

Решење о разрешењу јавног правобраниоца општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
19

Решење о именовању јавног правобраниоца општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
19

Решење о избору Комисије за административна и мандатна питања општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
19

Решење о разрешењу чланова Комисије за административна и мандатна питања

Акти градских општина Вождовац
19

Решење о разрешењу директора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
19

Решење о именовању директора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
20

Решење о разрешењу заменика директора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
20

Решење о именовању заменика директора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
20

Решење о разрешењу Управног одбора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
20

Решење о именовању чланова Управног одбора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
20

Решење о разрешењу Надзорног одбора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
21

Решење о именовању чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
21

Решење о разрешењу директора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
21

Решење о именовању директора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
21

Решење о разрешењу заменика директора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
21

Решење о именовању заменика директора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
21

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
22

Решење о именовању чланова Управног одбора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
22

Решење о разрешењу Надзорног одбора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
22

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
22

Решење о разрешењу директора Установе Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
22

Решење о именовању директора Установе Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
23

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Установе Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
23

Решење о именовању чланова Управног одбора Установе Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
23

Решење о разрешењу Надзорног одбора Установе Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
23

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Установе Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
23

Решење о избору председника градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
23

Решење о давању сагласности за именовање заменика председника градске општине Палилула – 23

Акти градских општина Палилула
24

Решење о именовању заменика председника градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
24

Решење о избору чланова Општинског већа градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
24

Решење о разрешењу секретара Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
24

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
24

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
25

Решење о разрешењу начелника Општинске управе градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
25

Решење о разрешењу заменика начелника Општинске управе градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
25

Решење о постављењу начелника Општинске управе градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
25

Решење о избору Административне комисије Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
25

Решење о избору Мандатне комисије Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
25

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Лазаревац за 2008. годину

Акти градских општина Лазаревац
27

Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште, планирање и изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
28

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште, планирање и изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
28

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште, планирање и изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
28

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште, планирање и изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
28

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште, планирање и изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
29

Решење о именовању директора Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште, планирање и изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
29

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
29

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
29

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
30

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
30

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
30

Решење о именовању директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
30

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
31

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
31

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
31

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
31

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу – 31

Акти градских општина Лазаревац
32

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
32

Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”

Акти градских општина Лазаревац
32

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”

Акти градских општина Лазаревац
32

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног органа Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”

Акти градских општина Лазаревац
33

Решење о именовању председника и чланова Надзорног органа Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”

Акти градских општина Лазаревац
33

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” 33

Акти градских општина Лазаревац
33

Решење о именовању директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” 33

Акти градских општина Лазаревац
33

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Фонда за заштиту животне средине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
34

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за заштиту животне средине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
34

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за заштиту животне средине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
34

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за заштиту животне средине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
34

Решење о разрешењу директора Фонда за заштиту животне средине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
34

Решење о именовању директора Фонда за заштиту животне средине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
35

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и средњошколаца

Акти градских општина Лазаревац
35

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и средњошколаца

Акти градских општина Лазаревац
35

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти градских општина Лазаревац
35

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти градских општина Лазаревац
36

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти градских општина Лазаревац
36

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти градских општина Лазаревац
36

Решење о разрешењу директора Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти градских општина Лазаревац
36

Решење о именовању директора Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти градских општина Лазаревац
36

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
37

Решење о избору председника општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
37

Решење о давању сагласности на именовање заменика председника општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
38

Решење о именовању заменика председника општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
38

Решење о избору чланова Општинског већа општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
38

Решење о престанку мандата одборнику Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
38

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
38

Решење о разрешењу начелника Општинске управе општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
38

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац