» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине града Београда

Акти Града
1

План детаљне регулације комплекса Амбасаде САД у улици Булевар кнеза Александра Карађорђевић а, општина Савски венац

Акти Града
14

Решење о допуни Решења о именовању Градске изборне комисије

Акти Града
15

Показатељ раста цена на мало у августу 2008. године

Акти Града
15

Споразум о измени Споразума о мерилима, критеријумима и поступку за смањење броја запослених у јавним предузећима комуналне делатности чији је оснивач Град Београд услед технолошких, економских и организационих промена

Акти Града
15

Решење о измени и допуни Решења о распореду радног времена и дневног одмора запослених у Општинској управи градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
15

Решење о престанку и потврђивању мандата – 15

Акти градских општина Сурчин
16

Решење о престанку и потврђивању мандата – 16

Акти градских општина Сурчин
16

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
16

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
16

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
16

Одлука о допуни Одлуке о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
17

Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Савета месних заједница на подручју градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
17

Решење о постављењу јавног правобраниоца градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
17

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
17

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
17

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за обављање послова информисања

Акти градских општина Сурчин
18

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта

Акти градских општина Сурчин
18

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање послова из области туризма 18

Акти градских општина Сурчин
18

Привремени пословник о раду Општинског већа градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
20

Исправка Показатеља раста цена на мало у јулу 2008. године

Исправкe