» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Вождовац за 2008. годину

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о грађанском браниоцу – омбудсману општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о организовању Установе Спортски центар „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
5

Решење о постављењу грађанског браниоца – омбудсмана општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о постављењу заменика грађанског браниоца – омбудсмана општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о допуни Решења о именовању чланова Управног одбора Установе Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о допуни Решења о именовању чланова Надзорног одбора Установе Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о допуни Решења о именовању чланова Управног одбора ЈП „Пословни простор Вождовац” 6

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о допуни Решења о именовању чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни простор Вождовац” 7

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о допуни Решења о именовању чланова Управног одбора Центра за културу и спорт „Шумице” 7

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о допуни Решења о именовању чланова Надзорног одбора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о избору Комисије за урбанизам и комунално стамбене делатности

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о избору Комисије за представке и жалбе 8

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о избору Комисије за организацију и нормативна акта Скупштине

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о избору Комисије за привреду, буџет и финансије

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о избору Савета за управу и локалну самоуправу

Акти градских општина Вождовац
9

Решење о избору Савета за енергетику, саобраћај и телекомуникације

Акти градских општина Вождовац
9

Решње о избору Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту

Акти градских општина Вождовац
9

Решење о избору Савета за образовање, спорт и омладину

Акти градских општина Вождовац
9

Решење о избору Савета за културу и информисање

Акти градских општина Вождовац
10

Решење о избору Савета за заштиту животне средине

Акти градских општина Вождовац
10

Решење о избору Савета за пољопривреду

Акти градских општина Вождовац
10

Решење о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Земун

Акти градских општина Земун
10

Одлука о измени Одлуке о оснивању месних заједница за подручје градске општине Земун

Акти градских општина Земун
10

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
11

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
11

Решење о разрешењу члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине – 11

Акти градских општина Земун
11

Решење о избору члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине – 11

Акти градских општина Земун
11

Решење о разрешењу члана Савета за развој и унапређење приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду

Акти градских општина Земун
11

Решење о избору члана Савета за развој и унапређ ење приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду

Акти градских општина Земун
11

Решење о разрешењу чланова Комисије за доделу признања општине

Акти градских општина Земун
12

Решење о избору чланова Комисије за доделу признања општине

Акти градских општина Земун
12

Решење о разрешењу чланова Комисије за међуопш тинску и међународну сарадњу

Акти градских општина Земун
12

Решење о избору чланова Комисије за међуопштинску и међународну сарадњу

Акти градских општина Земун
12

Решење о образовању Комисије Скупштине градске општине Земун за споменике и називе улица и тргова

Акти градских општина Земун
13

Решење образовању Комисије Скупштине градске општине Земун за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и породица палих бораца 13

Акти градских општина Земун
13

Решење о разрешењу чланова Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борач ко-инвалидске заштите

Акти градских општина Земун
13

Решење о именовању чланова Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борач ко-инвалидске заштите

Акти градских општина Земун
13

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
14

Решење о допуни Решења Скупштине градске општине Земун број 06-351/2008-11 од 18. јуна 2008. године о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
14

Решење о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини градске општине Земун

Акти градских општина Земун
14

Одлука о верификацији мандата одборнику

Акти градских општина Барајево
14

Решење о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
14

Решење о утврђивању мандата одборнику Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
15

Решење о неутврђивању престанка мандата одборницима Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
15

Одлука о измени Пословника Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
15

Одлука о додели јавних признања општине Барајево

Акти градских општина Барајево
15

Одлука о завршном рачуну буџета општине Барајево за 2007. годину

Акти градских општина Барајево
23

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Барајево за 2008. годину

Акти градских општина Барајево
28

Правилник о измени и допуни Правилника о платама лица која бира, поставља и именује Скупштина општине Барајево

Акти градских општина Барајево
29

Решење о давању сагласности за именовање заменика председника општине Барајево

Акти градских општина Барајево
29

Решење о разрешењу чланова Општинског већа општине Барајево

Акти градских општина Барајево
29

Решење о избору чланова Општинског већа општине Барајево

Акти градских општина Барајево
29

Решење о разрешењу саветника председника општине Барајево

Акти градских општина Барајево
30

Решење о разрешењу саветника председника општине Барајево

Акти градских општина Барајево
30

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
30

Решење о избору чланова Административномандатне комисије

Акти градских општина Барајево
30

Решење о избору чланова радних тела Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
31

Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Установе културе – Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
31

Решење о постављењу директора Установе културе – Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
31

Решење о разрешењу председника и чланова управних одбора и надзорних одбора ЈКП „10. октобар” Барајево, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево и ЈП за информисање и културу Барајево

Акти градских општина Барајево
32

Решење о именовању председника и чланова управних одбора и надзорних одбора ЈКП „10. октобар” Барајево, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево, ЈП за информисање и културу Барајево и Центра за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
32

Решење о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
32

Решење о утврђивању мандата одборнику Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
33

Одлука о изради плана генералне регулације за објекте ТЕ „Никола Тесла – А” са припадајућом депонијом

Акти градских општина Обреновац