» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
1

Одлука о потврђивању мандата одборника градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
1

Одлука о завршном рачуну буџета општине Чукарица за 2007. годину

Акти градских општина Чукарица
7

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Чукарица за 2008. годину

Акти градских општина Чукарица
12

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
12

Решење о постављењу јавног правобраниоца градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
12

Решење о именовању Управног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
13

Одлука о изради плана генералне регулације за подручје насеља Барошевац, Медошевац, Зеоке и Бурово

Акти градских општина Лазаревац
14

План детаљне регулације за изградњу улице Милана Којића између улице Светог Саве и улице Краља Петра Првог у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
17

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама годишњег програма прихода и улагања средстава Фонда за заштиту животне средине у 2008. години

Акти градских општина Лазаревац
18

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац о повећању цена основних и осталих комуналних услуга које пружа ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
18

Одлука о повећању цена основних и осталих комуналних услуга које пружа ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац са ценовником основних комуналних услуга, ценовником погребних услуга, ценовником пијачних услуга, ценовником осталих услуга, ценовником услуга за оправку „намерних кварова” и радова нискоградње за одржавање улица и саобраћајница и ценовником преноса возила „пауком”

Акти градских општина Лазаревац
25

Решење о давању сагласности на одлуке Управног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац о цени услуга грејања које пружа ЈП „Топлификација” Лазаревац са Одлуком Управног одбора

Акти градских општина Лазаревац
25

Решење о престанку мандата одборницима Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
25

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
26

Решење о престанку мандата одборнику Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
26

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
26

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Младеновац за 2008. годину

Акти градских општина Младеновац
32

Одлука о измени Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
32

Одлука о допуни Одлуке о одређивању граница зона за наплату накнаде за коришћење грађевинског земљишта

Акти градских општина Младеновац
33

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању локалних путева

Акти градских општина Младеновац
33

Одлука о припремању плана детаљне регулације за простор око улица Милеве Марић, Паје Јовановић а и магистралног пута М–23 (за локацију „Таковска – Колубарска”) у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
34

Одлука о припремању плана детаљне регулације за простор око улица Николе Тесле, Милована Т. Јанковића, Милутина Миланковића и Војводе Мишића у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
34

План места за постављање објеката, односно средстава за оглашавање на јавним површинама на територији општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
37

Решење о разрешењу и именовању председника и именовању члана Комисије за планове

Акти градских општина Младеновац
37

Решење о разрешењу и именовању члана Савета манифестације – Изложба аутомобила са ваздушним хлађењем мотора

Акти градских општина Младеновац