» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

План детаљне регулације блока између улица Милешевске, Војводе Драгомира, Цара Николаја Другог и Радослава Грујића, општина Врачар

Акти Града
16

План детаљне регулације дела И месне заједнице у насељу Јајинци

Акти Града
41

Измена и допуна Плана постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град

Акти Града
42

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Палилула

Акти Града
44

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине града Београда

Акти Града
44

Решење о допуни Решења о именовању Градске изборне комисије

Акти Града
44

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” – 44

Акти Града
44

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”

Акти Града
45

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд”

Акти Града
45

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”

Акти Града
45

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Инфостан”

Акти Града
45

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге”

Акти Града
45

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”

Акти Града
45

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
46

Решење о давању сагласности на статутарну одлуку о изменама Статута Јавног комуналног предузећ а „Београд-пут”

Акти Града
46

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Градског саобраћајног предузећа „Београд”

Акти Града
46

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа „Градско стамбено”

Акти Града
46

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа „Ада Циганлија”

Акти Града
46

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног предузећа „Сава центар” из Београда

Акти Града
47

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног предузећа за обављање културноуметничке и пословне делатности „Београдска тврђава” из Београда

Акти Града
47

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута ЈРДП „Студио Б”

Акти Града
47

Решење о давању сагласности на Одлуку о донош ењу Статута Јавног водопривредног предузећа „Београдводе” и о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”

Акти Града
47

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Урбанистичког завода Београда ЈП

Акти Града