» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Показатељ раста цена на мало у септембру 2008. године

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
1

Одлука о престанку мандата одборнице Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Решење о утврђивању престанка мандата одборници Снежани Стевановић

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Пословник Скупштине градске општине Врачар – 2

Акти градских општина Врачар
12

Решење о разрешењу чланице Општинског већа градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
13

Решење о избору члана Општинског већа градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
13

Решење о избору чланова сталних радних тела Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
14

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
14

Решење о именовању чланова Управног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
14

Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
14

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
15

Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
15

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
15

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
16

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
16

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
16

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
16

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
17

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
17

Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
17

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Звездара за 2007. годину

Акти градских општина Звездара
22

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
22

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
22

Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
23

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
23

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
23

Решење о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини градске општине Земун

Акти градских општина Земун
23

Решење о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Земун

Акти градских општина Земун
23

Решење о потврђивању мандата одборницима у Скупштини градске општине Земун

Акти градских општина Земун
24

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
24

Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије градске општине Земун

Акти градских општина Земун
24

Решење о допуни Решења Скупштине градске општине Земун бр. 06-353/2008-11 од 18. јуна 2008. године о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
25

Решење о именовању Општинске изборне комисије градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
25

Решење о именовању чланова Управног одбора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић” из реда запослених

Акти градских општина Стари град
26

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић” из реда запослених

Акти градских општина Стари град
26

Решење о именовању чланова Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град” из реда запослених

Акти градских општина Стари град
26

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град” из реда запослених

Акти градских општина Стари град
26

Одлука о измени Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
27

Одлука о припремању плана детаљне регулације „Баташево” између улица: Вардарске, Смедеревског пута, Фрушкогорске, Милана Благојевића и Савске у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
27

Одлука о завршном рачуну буџета општине Сурчин за 2007. годину

Акти градских општина Сурчин
30

Одлука о измени Одлуке о организацији и раду органа градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
31

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцији гаса

Акти градских општина Сурчин
31

Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
31

Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта

Акти градских општина Сурчин
31

Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова информисања

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцији гаса

Акти градских општина Сурчин