» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о давању сагласности на допуну Ценовника услуга Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” са Одлуком о допуни Ценовника

Акти Града
2

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдски водовод и канализација” на Одлуку о ценама са Одлуком

Акти Града
2

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „ Београдске електране на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама са Одлуком

Акти Града
3

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Погребне услуге” на Ценовник услуга са Ценовником погребних услуга

Акти Града
6

Решење о давању сагласности на Одлуку о висини посебне накнаде за одржавање стамбених зграда ЈП „Градско стамбено” са Одлуком

Акти Града
7

Решење о давању сагласности Јавном предузећу „Градско стамбено” на Одлуку о висини накнаде за одржавање хигијене (редовно чишћење и прање) са Одлуком

Акти Града
7

Решење о давању сагласности предузећу за одржавање димоводних и ложишних уређаја „Димничар” на Одлуку о ценама димничарских услуга за домаћинства у систему обједињене наплате са Одлуком

Акти Града
8

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Градска чистоћа” на Одлуку о ценама услуга са Одлуком

Акти Града
8

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације мреже ватрогасних станица у Београду

Акти Града
9

Одлука о изменама Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
9

Одлука о приступању изради просторног плана општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
10

План детаљне регулације стамбеног насеља „Радмиловац”, катастарска општина Винча у Гроцкој 10

Акти градских општина Гроцка
19

Решење о именовању јавног правобраниоца општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
19

Решење о именовању Изборне комисије општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
20

Одлука о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти градских општина Сурчин
22

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти градских општина Сурчин
22

Решење о именовању помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти градских општина Сурчин
22

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти градских општина Сурчин
22

Решење о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти градских општина Сурчин
22

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Сурчин
23

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање послова из области информисања

Акти градских општина Сурчин
23

Решење о разрешењу начелника Општинске управе Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
23

Решење о разрешењу заменика начелника Општинске управе Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
23

Решење о постављењу начелника Општинске управе Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
23

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин