» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
1

Одлука о потврђивању мандата одборника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
1

Одлука о потврђивању мандата одборника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
1

Решење о разрешењу члана Општинског већа градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
2

Решење о избору члана Општинског већа градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
2

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Нови Београд за 2007. годину

Акти градских општина Нови Београд
11

Одлука о првом допунском буџету градске општине Нови Београд за 2008. годину

Акти градских општина Нови Београд
17

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
17

Одлука о измени Одлуке о јавном правобранилаш тву општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
17

Решење о именовању заменика општинског јавног правобраниоца

Акти градских општина Нови Београд
17

Решење о образовању Верификационог одбора за потврђивање мандата одборника Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
18

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Раковица изабраних на изборима одржаним 11. маја 2008. године

Акти градских општина Раковица
19

Привремени пословник Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
29

Решење о избору председника Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
29

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
29

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
29

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
30

Решење о избору председника градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
30

Решење о избору заменика председника градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
30

Решење о избору чланова Општинског већа – 30

Акти градских општина Раковица
30

Привремена одлука о организацији и раду органа градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
37

Решење о оснивању Административно-мандатне комисије

Акти градских општина Раковица
37

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника

Акти градских општина Раковица
37

Одлука о потврђивању мандата одборницима – 37

Акти градских општина Раковица
38

Одлука о додели јавних признања општине Раковица

Акти градских општина Раковица
38

Закључак о приступању изради Статута градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
38

Одлука о потврђивању мандата изабраних одборника у Скупштини градске општине Савски венац – 38

Акти градских општина Савски венац
38

Одлука о измени и допуни Привременог пословника Скупштине градске општине Савски венац – 38

Акти градских општина Савски венац
39

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2008. годину

Акти градских општина Савски венац
45

Решење о разрешењу овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Акти градских општина Савски венац
45

Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Акти градских општина Савски венац
45

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину плана генералне регулације за насеље Вреоци

Акти градских општина Лазаревац
46

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине граске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
46

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
46

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
47

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
47

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
47

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
47

Одлука о четвртој измени Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2008. годину

Акти градских општина Обреновац
52

Одлука о допуни Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
52

Одлука о допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
52

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Фонда за заштиту животне средине општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
53

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
53

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
53

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
53

Решење о разрешењу и именовању Управног одбора ЈП „Дирекција за изградњу општине Сопот” – 53

Акти градских општина Сопот
54

Решење о разрешењу и именовању Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу општине Сопот” – 54

Акти градских општина Сопот
54

Решење о разрешењу и именовању Управног одбора ЈКП „Сопот”

Акти градских општина Сопот
54

Решење о разрешењу и именовању Надзорног одбора ЈКП „Сопот”

Акти градских општина Сопот
54

Решење о разрешењу и именовању Управног одбора ЈКП „Пијаце Ропочево”

Акти градских општина Сопот
55

Решење о разрешењу и именовању Надзорног одбора ЈКП „Пијаце Ропочево”

Акти градских општина Сопот