» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о условима и начину коришћења службених возила

Акти Града
2

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдске електране” на Одлуку о ценама искључења и поновног прикључења корисника пословног простора и гаража у систему испоруке топлотне енергије ЈКП „Београдске електране” са Одлуком

Акти Града
2

Показатељ раста цена на мало у октобру 2008. године

Акти Града
3

Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о разрешењу члана Општинског већа градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о избору члана Општинског већа градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Земун за 2008. годину

Акти градских општина Земун
10

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна др Момчилу Суботићу

Акти градских општина Земун
10

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна студенту Драгани Василијевић

Акти градских општина Земун
10

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна фудбалском тренеру Гезиму Лјаљи

Акти градских општина Земун
10

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна шаховском велемајстору Марјану Ковачевићу

Акти градских општина Земун
10

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна глумцу Тихомиру Арсићу

Акти градских општина Земун
11

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна командиру Полицијске испоставе Земун Жељку Бури

Акти градских општина Земун
11

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна протојереју Споменку Грујићу

Акти градских општина Земун
11

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Драгославу Владичићу

Акти градских општина Земун
11

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна др Сави Бојовић у

Акти градских општина Земун
11

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна мајору Милораду Тешину

Акти градских општина Земун
12

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Јелени Јурјевној Гусковој

Акти градских општина Земун
12

Одлука о додели Повеље о пријатељству са кључем Земуна Позоришту лутака „Пинокио”

Акти градских општина Земун
12

Решење о разрешењу члана Савета за развој и унапређење приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду

Акти градских општина Земун
12

Решење о избору члана Савета за развој и унапређ ење приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду

Акти градских општина Земун
12

Решење о разрешењу председника и члана Комисије Скупштине градске општине Земун за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и породица палих бораца

Акти градских општина Земун
12

Решење о избору председника и члана Комисије Скупштине градске општине Земун за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и породица палих бораца

Акти градских општина Земун
13

Решење о разрешењу председника Комисије Скупштине градске општине Земун за споменике и називе улица и тргова

Акти градских општина Земун
13

Решење о избору председника Комисије Скупштине градске општине Земун за споменике и називе улица и тргова

Акти градских општина Земун
13

Решење о разрешењу члана Издавачког савета „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
13

Решење о избору члана Издавачког савета „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
13

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећ а „Пословни простор Земун” за 2008. годину – 13

Акти градских општина Земун
13

Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
14

Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
14

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
14

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
14

Решење о разрешењу начелника Општинске управе градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
14

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
14

Решење о постављењу начелника Општинске управе градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
15

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
15

Закључак о приступању изради статута градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
15

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца о повећању цена комуналних производа и услуга са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Обреновац
21

Решење о давању сагласности на одлуке Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са одлукама

Акти градских општина Обреновац
24

Решење о престанку и потврђивању мандата одборника градске општине Сурчин

Акти Града
25

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”

Акти Града
25

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова информисања за последњи квартал 2008. године

Акти Града
25

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области туризма за последњи квартал 2008. године – 25

Акти Града
25

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта за последњи квартал 2008. године

Акти Града