» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Статут градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
13

Статут градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
24

Статут градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
35

Закључак о исправци Решења

Акти градских општина Палилула
35

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
36

Статут градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
47

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину и поступку давања у закуп и одређивања закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник општина Стари град

Акти градских општина Стари град
48

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортско рекреативно-пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
48

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град”, ЈП

Акти градских општина Стари град
49

Решење о престанку функције председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
49

Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
49

Статут градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
60

Пословник Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац