» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Ребаланс програма уређивања градског грађевинског земљишта и изградње објеката комуналне инфраструктуре и финансијског плана за 2002. г.

Акти Града
14

Регулациони план дела блока 69 уз улицу Јурија Гагарина у Новом Београду

Акти Града
20

Регулациони план Булевара краља Александра за блокове између улица Булевар краља Александра, Вјекослава Ковача, Милана Ракића, Цара Јована Црног, Хекторовићеве и Батутове

Акти Града
37

Регулациони план Булевара краља Александра за блокове између улица Булевар краља Александра, Синђелићеве, Пожаревачке, Кнеза Иве од Семберије, Жарка Зрењанина и Старца Вујадина

Акти Града
57

Регулациони план Булевара краља Александра за блокове између улица Булевар краља Александра, Станислава Сремчевића, Тонета Томшича, Врањске и Гвоздићеве (блокови Ц19 и Ц20)

Акти Града
70

Одлука о измени Одлуке о расписивању референдума ради изјашњавања грађана месне заједнице Ковачевац о доношењу Одлуке о самодоприносу за територију месне заједнице Ковачевац

Акти градских општина Младеновац
70

Одлука о припремању урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта старачког дома на к.п. бр. 2335/2 КО Јагњило

Акти градских општина Младеновац
70

Одлука о припремању урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта на к.п. бр. 1780/3 КО Село Младеновац

Акти градских општина Младеновац
71

Одлука о припремању урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта на к.п. бр. 4028/5 КО Ковачевац

Акти градских општина Младеновац
71

Одлука о расписивању референдума ради изјашњавања грађана месне заједнице Село Младеновац о доношењу одлуке о самодоприносу за територију месне заједнице Село Младеновац

Акти градских општина Младеновац
72

Одлука о расписивању референдума ради изјашњавања грађана месне заједнице Велика Крсна о доношењу одлуке о самодоприносу за територију месне заједнице Велика Крсна

Акти градских општина Младеновац
72

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила

Акти градских општина Младеновац
72

Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања грађана месне заједнице Село Младеновац о доношењу одлуке о самодоприносу

Акти градских општина Младеновац
73

Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања грађана месне заједнице Велика Крсна о доношењу одлуке о самодоприносу

Акти градских општина Младеновац
73

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈКП за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац” – Младеновац

Акти градских општина Младеновац
73

Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута јавног предузећа Дирекције за грађевинско земљиште, стамбене услуге, урбанизам и изградњу „ДИП Младеновац” Младеновац

Акти градских општина Младеновац
73

План о допуни плана постављања привремених објеката на јавним површинама на територији општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
74

Одлука о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац” Младеновац

Акти јавних комуналних предузећа