» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи

Акти Града
4

Решење о давању сагласности на допуне и измене Ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис” за паркирање возила у вишеетажним паркинг просторима, у подземном паркинг простору „Вуков споменик”, у бокс гаражама, на посебним, повременим, сезонским, општим и паркиралиштима по уговору

Акти Града
5

Акт о урбанистичким условима за изградњу стамбенопословног објекта „Ц”, укупне БРГП надземних етажа, око 3.565 м² спратности По+П+6+Пк, у оквиру Центра МЗ, западно од улице др Ивана Рибара у Новом Београду

Акти Града
6

Закључак о верификацији Акта о урбанистичким условима за изградњу стамбено-пословног објекта „Ц”, БРГП око 3565 м² спратности П+6+Пк, у оквиру планираног центра МЗ, западно од улице др Ивана Рибара у општини Нови Београд (корекција урбанистичких показатеља)

Акти Града
6

Листа кандидата за избор одборника Скупштине општине Врачар на дан 16. новембра 2003. године

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећ а „Пословни простор Савски венац”

Акти градских општина Савски венац
7

Решење о престанку мандата Лјиљани Јанковић, одборнику Скупштине општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
7

Решење о престанку мандата Драгану Цветковићу, одборнику Скупштине општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
7

Одлука о допуни Одлуке о издвајању организационе јединице „Водовода и канализације” из састава Јавног комуналног стамбеног предузећа „Гроцка” и оснивању посебног Јавног предузећа „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
8

Решење о избору чланова Извршног одбора Скупштине општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
8

Решење о разрешењу једног члана Извршног одбора Скупштине општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
8

Одлука о утврђивању привремених правила грађења на територији општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
22

Одлука о грађевинском земљишту

Акти градских општина Младеновац
29

Одлука о допунама Одлуке о одређивању делова урбанистичких планова који нису у супротности са Законом о планирању и изградњи

Акти градских општина Младеновац
30

Одлука о изменама Одлуке о спровођењу комасације на подручју делова катастарских општина Међулужје, Пружатовац, Марковац и Велика Иванча

Акти градских општина Младеновац
30

Правилник о мерилима за вредновање значаја радног места, резултата рада и квалитета обављеног посла и другим питањима за решавање стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица у органима општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац