» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
1

Статут градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
9

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Врачар и платама изабраних и именованих лица

Акти градских општина Врачар
9

Решење о разрешењу в.д. директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
10

Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
10

Решење о именовању председника, заменика председника и члана Управног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
10

Решење о именовању председника и члана Надзорног одобра Центра за физичку културу „Врачар” 10

Акти градских општина Врачар
10

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
10

Решење о именовању заменика председника и члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
11

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
11

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
11

Одлука о давању сагласности председнику градске општине Звездара за разрешење заменика председника градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
11

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Звездара за 2008. годину

Акти градских општина Звездара
16

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Звездара и Општинској управи

Акти градских општина Звездара
17

Одлука о неприхватању захтева Српске радикалне странке да се утврди престанак мандата одборницима

Акти градских општина Звездара
17

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
17

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
18

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
18

Статут градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
28

Одлука о завршном рачуну буџета општине Раковица за 2007. годину

Акти градских општина Раковица
36

Закључак о неангажовању ревизора за завршни рачун буџета општине Раковица за 2007. годину – 36

Акти градских општина Раковица
36

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Раковица за 2008. годину

Акти градских општина Раковица
39

Одлука о неприхватању захтева Српске радикалне странке да се утврди престанак мандата одборника – 39

Акти градских општина Раковица
40

Статут градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
52

Одлука о измени Одлуке о оснивању ЈП „Пословни простор Савски венац”

Акти градских општина Савски венац
52

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу улице Милоја Богдановића између улице Пере Ерјавеца и улица Краља Петра Првог – 52

Акти градских општина Лазаревац
52

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
53

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
53

Статут градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
63

Решење о именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Сопот