» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о промени Статута града Београда

Акти Града
1

Одлука о одређивању урбанистичких планова који у целини или у деловима нису у супротности са Законом о планирању и изградњи

Акти Града
15

Одлука о привременим правилима и условима за издавање одобрења за изградњу и употребну дозволу за објекте изграђене, односно реконструисане без грађевинске дозволе до 13. маја 2003. године

Акти Града
26

Одлука о допуни Одуке о уређењу и одржавању гробаља и сахрањивању

Акти Града
26

Одлука о плаћању пореза на фонд зарада

Акти Града
27

Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда

Акти Града
27

Одлука о критеријумима за расподелу станова солидарности запосленим лицима у органима града Београда

Акти Града
28

Одлука о измени и допуни Одлуке о Градској управи

Акти Града
29

Одлука о припремању плана детаљне регулације блока између улица: Димитрија Туцовића, Живојина Жујовића, Лјубљанске и Чегарске, општина Звездара

Акти Града
30

Одлука о подизању споменика двестогодишњици модерне српске државе

Акти Града
30

Одлука о премештању споменика Димитрију Туцовић у

Акти Града
30

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Палилула

Акти Града
34

Измена Плана постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град

Акти Града
34

Измена Плана постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Врачар

Акти Града
34

Измене и допуне Плана постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град

Акти Града
34

Правилник о примени правила грађења гасних мерно-регулационих станица и дистрибутивног гасовода за радни притисак до четири бара

Акти Града
36

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Сава Центар” из Београда, ул. Милентија Поповића бр. 9

Акти Града
36

Решење о давању сагласности на Статут Дирекције ФЕСТ-а из Београда

Акти Града
36

Решење о давању сагласности на допуну Статута једночланог Друштва са ограниченом одговорношћу „Београдска арена”

Акти Града
36

Решење о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Урбанистичког завода Београда, ЈП

Акти Града
36

Решење о престанку дужности градског јавног правобраниоца

Акти Града
37

Решење о именовању градског јавног правобраниоца

Акти Града
37

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју основних школа

Акти Града
59

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју средњих школа

Акти Града
60

Решење о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Раковица за 2003. годину

Акти градских општина Раковица
60

Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве

Акти градских општина Раковица
60

Одлука о усвајању Споразума о сарадњи општине Чукарица и општине Старе место

Акти градских општина Чукарица
60

Решење о давању сагласности на цене комуналних услуга ЈКСП „Гроцка” – делатност грејања

Акти градских општина Гроцка
61

Одлука о изради плана детаљне регулације за експлоатацију гранодиорита на површинском копу „Плочник” у насељеном месту Брајковац

Акти градских општина Лазаревац
61

Одлука о изради плана детаљне регулације за експлоатацију керамичке глине из лежишта „Дрен” у насељеном месту Дрен

Акти градских општина Лазаревац
62

Одлука о изради плана детаљне регулације за експлоатацију кварца у алувијалним наносима реке „Оњег” код села Брајковац – општина Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
63

Исправка Одлуке о сталној манифестацији у области спорта од значаја за град Београд

Исправкe