» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
60

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
60

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
60

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
61

Решење о избору председника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
61

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
61

Решење о разрешењу члана Општинског већа градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
61

Решење о избору члана Општинског већа градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
61

Пословник Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
71

Одлука о Општинској управи градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
75

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
76

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
76

Решење о престанку функције члана Већа градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
76

Решење о избору председника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
76

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
76

Решење о избору три члана Већа градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
77

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
77

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
77

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
77

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
78

Одлука о Управи градске општине Обреновац – 78

Акти градских општина Обреновац
86

Одлука о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих, постављених и запослених лица у органима градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
89

Одлука о петој измени Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2008. годину

Акти градских општина Обреновац
92

Одлука о измени Одлуке о установљавању општинске награде „Полицајац месеца”

Акти градских општина Обреновац
92

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
93

Решење о именовању директора Фонда за заштиту животне средине општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац