» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скуп штине града Београда

Акти Града
1

Одлука о додатним облицима заштите трудница и породиља на територији града Београда

Акти Града
2

Решење о именовању чланова Школског одбора Шесте београдске гимназије, Београд

Акти Града
2

Решење о измени и допуни Решења о распореду радног времена у Градској управи града Београда – 2

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Педагошком музеју из Београда, ул. Узун Миркова бр. 14 – 2

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Културном центру Београда из Београда, ул. Кнез Михаилова бр. 6

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Позоришту лутака „Пинокио” из Земуна, ул. Карађ орђева бр. 9

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Библиотеци града Београда из Београда, ул. Кнез Михаилова бр. 56

Акти Града
3

Решење о утврђивању износа средстава за обућу и одећу за кориснике који се упућују на смештај у установу социјалне заштите или другу породицу – 3

Акти Града
3

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за колектор Железник – Сава, са мелиорационим каналима

Акти Града
4

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на средњој стационажи км 173+000 инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица–Београд

Акти Града
6

Показатељ раста цена на мало у јануару 2009. године

Акти Града
6

Решење о одређивању секретарке Скупштине градске општине Врачар за овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Акти градских општина Врачар
6

Јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација из буџета градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Пословник Општинског већа градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
12

Решење о постављењу начелника Општинске управе градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
12

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
12

Решење о постављењу заменика начелника Управе градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
13

Решење о давању сагласности на одлуке Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца о ценама комуналних производа и услуга са одлукама и Ценовником

Акти градских општина Обреновац
18

Решење о давању сагласности на одлуке Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Обреновац о измени Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са одлукама и Ценовником

Акти градских општина Обреновац
21

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
21

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању цена погребних услуга на гробљима у градској општини Сурчин

Акти градских општина Сурчин
22

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању цена пијачних услуга на пијацама у градској општини Сурчин

Акти градских општина Сурчин
22

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању цена – накнаде за коришћење паркинг простора на пијачном платоу у Сурчину

Акти градских општина Сурчин
22

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Сурчин

Акти градских општина Сурчин
22

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању цена за одржавање канализационе мреже и постројења у радничком насељу у Бечмену

Акти градских општина Сурчин
23

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању цена за коришћење грађевинских машина (ровокопача – утоваривача и камиона)

Акти градских општина Сурчин
23

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању цена услуга

Акти градских општина Сурчин
23

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о висини накнаде за коришћење јавног паркиралишта

Акти градских општина Сурчин